Πουλάκης Μάριος

Ο Δρ. Μάριος Ι. Πουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ειδίκευση στην κατεύθυνση Επικοινωνιών. Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη «Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επιπρόσθετα, το Μάιο του 2014 απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ. Το 2007 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ ως επιστημονικός συνεργάτης και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά ακαδημαϊκά προγράμματα καθώς και σε διάφορα αναπτυξιακά έργα ως μηχανικός έργου και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επιπλέον, έχει εκτελέσει διδακτικό έργο στη ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ καθώς και στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές των ασύρματων και δορυφορικών δικτύων, καθώς και των γνωστικών δικτύων, με έμφαση στη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού και της διαχείρισης πόρων για διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών. Ο Μ. Πουλάκης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πολύ καλές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2007 και της IEEE από το 2011. Ο Μ. Πουλάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Αλεξίου.