Τσαγκάρης Κωνσταντίνος

Ο Δρ Κώστας Τσάγκαρης έλαβε το δίπλωμά του (το 2000) και το διδακτορικό του (το 2004) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2005, τιμήθηκε με το βραβείο “Ericssonʼs awards of excellence in Telecommunications ” για την διδακτορική του διατριβή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ειδικά στους τομείς του σχεδιασμού, της διαχείρισης και βελτιστοποίησης ασύρματων/ενσύρματων δικτύων επικοινωνιών/υπολογιστών. Από τον Ιανουάριο του 2004 εργάζεται ως ανώτερος μηχανικός-ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως και σήμερα έχει εργαστεί ως Λέκτορας βάσει ΠΔ407/80 στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου τμήματος. Σε Ευρωπαικό επίπεδο έχει εμπλακεί ενεργά σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης όπως τα “UniverSelf”, «AUTOnomic OpenFLOW (AUTOFLOW)»,“Opportunistic Networks and Cognitive Management Systems for Efficient Application Provision in the Future Internet (OneFIT)”, “End-to-End Efficiency” (E3) του πλαισίου FP7/ICT, τα “End-to- End Reconfigurability (E2R)” Φάση I και Φάση II του πλαισίου FP6/IST, το MONASIDRE του πλαισίου FP5/IST κ.ά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στο σχεδιασμό, διαχείριση και βελτιστοποίηση ασύρματων/ενσύρματων δικτύων πρόσβασης και κορμού, τα δίκτυα οριζόμενα από λογισμικό (Software Defined Networks – SDN), τα αυτο-οργανώμενα και αυτόνομα δίκτυα και την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στο σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων. Ο Δρ. Κ. Τσαγκάρης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 140 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές στις παραπάνω περιοχές. Είναι ανώτερο μέλος του IEEE, μέλος του ACM και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Ο Δρ Τσαγκάρης έχει επίσης συμμετάσχει και συνεισφέρει σε Ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς επιτροπές και ομάδες προτυποποίησης όπως οι RRS (Reconfigurable Radio Systems) και AFI (Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet) του ETSI (European Telecommunications Standards Institute ) και η ομάδα IEEE DySPAN/P1900.4της οποίας έχει διατελέσει και Τεχνικός Συντάκτης των δημοσιευμένων προδιαγραφών. Ο Κ. Τσαγκάρης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.