Κρητικού Παναγιούλα

Η Παναγιούλα Κρητικού αποφοίτησε το 2003 από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιά, με κατεύθυνση “Ψηφιακών Συστημάτων”. Τον Ιούνιο του 2009 υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Προφίλ Χρήστη για Υπηρεσίες και Ασύρματα Δίκτυα Πέραν της Τρίτης Γενιάς”. Σήμερα, κάνει Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη θεματική περιοχή των Προηγμένων Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Δικτύου του Μέλλοντος (Future Internet). Επίσης, στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται οι περιοχές του σχεδιασμού, καθορισμού και ανάπτυξης υπηρεσιών για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση των προτιμήσεων του χρήστη και την τεχνοοικονομική ανάλυση υποδομών και υπηρεσιών. Η Π. Κρητικού συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.