Κώτης Κωνσταντίνος

O Δρ. Κώτης Κωνσταντίνος έλαβε πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST) της Αγγλίας και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Διαχείριση Πληροφορίας (Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων ΠΔ/407 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2005-2010), και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο VTT Technical Research Centre of Finland (2011-2012) μετά από υποτροφία του ERCIM (Alain Bensoussan Fellowship Programme). Επίσης έχει εργαστεί ως δ/ντής Πληροφορικής στις διοικητικές μονάδες της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Μηχανική Γνώσης, Μηχανική Οντολογιών, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογικό Ιστό και τον Ιστό των Πραγμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, και έχει διατελέσει ο ίδιος κριτής σε πολλά αντίστοιχα. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα καθώς και σε προγράμματα ERCIM Research Exchange and ERASMUS LLP-teaching. Ο K. Κώτης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βούρο.