Αγγελινός Γεώργιος

Ο Γιώργος Αγγελινός είναι απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με το βαθμό του Πλωτάρχη. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικής του Πολεμικού Ναυτικού (1989) με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Τηλεπικοινωνιών – ένα πεδίο στο οποίο διαθέτει εμπειρία άνω των 10 ετών. Στο χώρο της πληροφορικής εισήλθε το 1991 ως ένα από τα πέντε επιλεγμένα μέλη του πληρώματος παραλαβής φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία παρακολούθησαν σεμινάρια Ενοποιημένων Συστημάτων Επικοινωνιών (Integrated Communications Systems) σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2003 έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc) με ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (eBusiness) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Toν Ιούλιο του 2013 απέκτησε τον Διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, με τίτλο «Ανάκαμψη πληροφοριακών συστημάτων υγείας μετά από καταστροφή» υπό την επίβλεψη του Καθ. Σ. Κάτσικα. Αρκετά επιτεύγματα ή ενέργειες χαρακτηρίζουν την 28χρονη επαγγελματική του πορεία, με κυριότερα: το σχεδιασμό δικτύου υπολογιστών σε φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ του Π.Ν. (1999), την ανάλυση απαιτήσεων για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των βάσεων δεδομένων παρακολούθησης καριέρας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Ν. (2003), την ανάλυση απαιτήσεων για την ανάπτυξη intranet της Εθνοκάρτα Α.Ε. ως μέλος της τετραμελούς ομάδας ανάλυσης (2003), την αρχική εφαρμογή του συστήματος AIS ως μέλος ομάδας του ΠΝ για την επιτήρηση των εμπορικών πλοίων στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο (2007), το σχεδιασμό και συγγραφή του Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή για το σύστημα της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» του Υπ. Εσωτερικών (2008), ενώ το πιο πρόσφατο είναι μια έρευνα στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία η οποία αφορούσε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων τους καθώς και την προετοιμασία τους σχετικά με την ανάκαμψή τους από καταστροφή (2012). Το τελευταίο διάστημα ως εν ενεργεία αξιωματικός ήταν επιφορτισμένος με την επιχειρησιακή ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών που σχετίζονταν με τις διαδικασίες που κάλυπτε το σύστημα SAP R/3. Έχει τιμηθεί με μετάλλια Αρίστης Υπηρεσίας καθώς και Συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές εξωτερικού, από το Υπ. Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό. Έχει δημοσιεύσει έξι (6) εργασίες σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος από τα πρώιμα στάδια απόφασης για σχεδιασμό του έως την αντιμετώπιση κάποιου καταστροφικού γεγονότος και τη συνεχή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Τέλος, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται και η ανάκαμψη από καταστροφή για τα συστήματα που βασίζονται στο Υπολογιστικό Νέφος. Ο Γ. Αγγελινός συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Σ. Κάτσικα.