Παπακωνσταντίνου Δέσποινα

Η Δέσποινα Παπακωνσταντίνου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2004) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (2010). Έχει εργαστεί στο Τμήμα αυτό ως μέλος του τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού και στην εταιρεία Siemens Enterprise ως μηχανικός δικτύων, ενώ από το 2009 είναι μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας, όπως στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών παραπεμπτικών και στην ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών στην υγεία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα υγείας, τα συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας, η διαχείριση γνώσης, η ηλεκτρονική μάθηση, ο σημασιολογικός ιστός και οι τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών. Η Δ. Παπακωνσταντίνου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βασιλακόπουλο.