Αθανάσης Νικόλαος

Ο Δρ. Νικόλαος Αθανάσης είναι Πληροφορικός με γνωστικό αντικείμενο τις Τεχνολογίες Διαδικτύου και Γεω-Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος Πτυχίου Πληροφορικής από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών επίσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συμμετάσχει σε έξι (6) ερευνητικά προγράμματα ως διδακτορικός και μεταδιδακτορικός ερευνητής, ενώ η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και πρακτικά συνεδρίων. Τη χρονική περίοδο 2012-2015 συμμετείχε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ερευνητικό πρόγραμμα AEGIS, το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Web-GIS) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αποτέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κώστα Καλαμποκίδη. Έχει εργαστεί ως Διδάσκων βάσει του ΠΔ407/80 στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και εργάζεται ως Συμβασιούχος Διδάσκοντας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Γεω-Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, τις Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους και τις Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού. O N. Αθανάσης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Μ. Θεμιστοκλέους.