Λιούμπας Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Λιούμπας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982.  Απέκτησε το δίπλωμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ το 2005, ενώ αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός του ιδίου τμήματος το 2009. Από το Σεπτέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει 22 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι κάτοχος 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 2007 έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο «IEEE International Conference on Communications (ICC)» ανάμεσα σε 850 εργασίες. Από το 2005 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 4 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά του ΙΕΕΕ, ενώ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος  διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επικοινωνίες μηχανής-προς-μηχανή (machine-to-machine communications) και ασύρματες τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς, τεχνικές εκπομπής και λήψης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αξιολόγηση της επίδοσης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε κανάλια με θόρυβο και διαλείψεις, συνεργάσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (Cooperative communications systems) και τηλεπικοινωνιακά συστήματα πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων. Ο Α. Λιούμπας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.