Γαλάνη Αρίστη

Η Αρίστη Γαλάνη έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά τα έτη 1999 και 2011 αντίστοιχα. Από το 2002 είναι μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και υποστήριξης δικτύων, και σε ομάδα προτυποποίησης της ΙΕΕΕ. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στη βελτιστοποίηση των Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Η Α. Γαλάνη συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.