6 Μαρτίου 2017 – Μεταδιδακτορικές υποτροφίες του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εκτύπωση

Ο κ. Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης υπέβαλε αίτηση και πρόταση για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΙΚΥ (Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών») και συμπεριλαμβάνεται στους επιτυχόντες (βαθμολογία 91.5/100) για τις Φυσικές Επιστήμες (Επιστημονική Εξειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες). Η έρευνα του με τίτλο: «Δορυφορικά και Στρατοσφαιρικά Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών Επόμενης Γενιάς» θα χρηματοδοτηθεί με υποτροφία διάρκειας 18 μηνών και θα υλοποιηθεί στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων υπό την επίβλεψη του Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ. Αθανάσιου Κανάτα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί έναν πολύ θετικό δείκτη για το επίπεδο της επιστημονικής έρευνας που υλοποιείται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου μας.