- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από διδάκτορες ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του Τμήματος αποτελεί για το Τμήμα, και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή συλλογικής αριστείας, επιστημονικής συνεργασίας υψηλού επιπέδου και διεθνούς διάκρισης. Με αυτούς τους τρόπους, η μεταδιδακτορική έρευνα συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας στο Τμήμα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέα και δυναμικά ερευνητικά πεδία προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας [1] (σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά)

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας [2] (για μεταδιδάκτορες που έγιναν δεκτοί πριν από 1 Σεπτεμβρίου 2017)

Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας [3]

Σήμερα (Μάρτιος 2017), μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων συνεργάζονται με τους ακόλουθους μεταδιδάκτορες [4].

Παπακωνσταντίνου Δέσποινα [5]
Πουλυμενοπούλου Μικαέλα [6]
Κώτης Κωνσταντίνος [7]
Σαντιπαντάκης Γιώργος [8]
Βλαχέας Παναγιώτης [9]
Γαλάνη Αρίστη [10]
Κρητικού Παναγιούλα [11]
Τσαγκάρης Κωνσταντίνος [12]
Μαλιάτσος Κωνσταντίνος [13]
Μαράντης Λεωνίδας [14]
Μιχαηλίδης Εμμανουήλ [15]
Αγγελινός Γεώργιος [16]
Γεωργιακάκης Πέτρος [17]
Πετροπούλου Ουρανία [18]
Αθανάσης Νικόλαος [19]
Μαντζάνα Βασιλική [20]
Βράκας Νικόλαος [21]
Γενειατάκης Δημήτριος [22]
Γεωργίου Δήμητρα [23]
Δρόγκαρης Προκόπιος [24]
Πιτροπάκης Νικόλαος [25]
Μενύχτας Ανδρέας [26]
Γκότσης Αντώνης [27]
Λιούμπας Αθανάσιος [28]
Μπίθας Πέτρος [29]
Πουλάκης Μάριος [30]
Νταντογιάν Χριστόφορος [31]
Κομνάκος Δημήτριος [14]