- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

5 Νοεμβρίου 2018 – Παρουσίαση προγράμματος επώασης επιχειρηματικών σχημάτων «Invent ICT» & Οδηγίες για την υποβολή πρότασης

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ [1].