- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

26 Φεβρουαρίου 2018 – Ορκωμοσία των αποφοίτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ [1].