- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

29 Φεβρουαρίου 2016 – Oracle Academy Membership

Tο Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι μέλος του Oracle Academy δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές του να εγγραφούν και να αποκτήσουν όλα τα προνόμια που δίνονται για τους φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το τι προσφέρει το Oracle Academy θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://academy.oracle.com/en/membership-benefits.html [1]