- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

22 Μαρτίου 2013 – Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού

 

Περιγραφή θέσης

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» ζητεί ένα (1) μηχανικό λογισμικού για άμεση απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Η απασχόληση θα περιλαμβάνει την κατασκευή μερών συστημάτων αποθετηρίων και πληροφοριακών συστημάτων με ιδιαίτερα μεγάλους όγκους δεδομένων και υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας και διατήρησης, τα οποία αναπτύσσονται στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου με εφαρμογή σε ευρωπαϊκές και εθνικές ψηφιακές ερευνητικές υποδομές. Η απασχόληση θα επικεντρωθεί κυρίως (αλλʼ όχι μόνο) στο front-end το οποίο είναι προσβάσιμο αποκλειστικά μέσω Web.

Απαραίτητα προσόντα

Θα συνεκτιμηθούν

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά»,

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125,

Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η παραλαβή τους μέχρι τις 26/03/2013.

Πληροφορίες:

Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403 [1], fax: 210 6856804 [2], e-mail: contact(-at-)imis.athena-innovation.gr [3]

Αρχική τοποθεσία: URL [4]