Που θα μας βρείτε

Εκτύπωση

Για την καλύτερη πρόσβαση στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μπορείτε να κατεβάσετε τους εξής χρήσιμους χάρτες:

  • Χάρτης 1 Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά
  • Χάρτης 2 Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο