Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Εκτύπωση

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείο e-mail
Γαλάνη Αρίστη
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
+30 210-4142794 Γραφείο 103 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 1ος όροφος) agalani(-at-)unipi(-dot-)gr
Κούφη Βασιλική
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
+30 210-4142794 Γραφείο 103 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 1ος όροφος) vassok(-at-)unipi(-dot-)gr
Μακρή Ελένη-Λασκαρίνα
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων)
+30 210-4142745 Γραφείο 504 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος) elmak(-at-)unipi(-dot-)gr
Μανουσόπουλος Χρήστος
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
+30 210-4142125 Γραφείο 207 (Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου, 2ος όροφος) cman(-at-)unipi(-dot-)gr
Μούτσελος Κωνσταντίνος
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων)
+30 210-4142740 Γραφείο 103 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 1ος όροφος) kmouts(-at-)unipi(-dot-)gr
Πάνου Αγγελική
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων)
+30 210-4142751 Γραφείο 503 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος) apanou(-at-)unipi(-dot-)gr
Στουγιάννου Ελευθερία
(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων)
+30 210-4142760 Γραφείο 103 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 1ος όροφος) estoug(-at-)unipi(-dot-)gr