Καθηγητής Αθανάσιος Κανάτας

 • Ονοματεπώνυμο Αθανάσιος Κανάτας
 • Τίτλος Καθηγητής
 • Γραφείο 305 (Κτίριο Ανδρούτσου)
 • Τηλέφωνο +30 210-4142759
 • eMail kanatas(-at-)unipi(-dot-)gr

Ο Αθανάσιος Κανάτας έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή ΗΜΜΗ/Υ του ΕΜΠ το 1991, το M.Sc. in Satellite Communication Engineering από το Πανεπιστήμιο του Surrey (UK) το 1992, και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή ΗΜΜΗ/Υ του ΕΜΠ το 1997. Από το 1993 ως το 1994 εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το 1995 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής έργου στην εταιρεία SPACETEC Ltd. Από το 1996 ως το 1999 εργάστηκε ως συνεργάτης ερευνητής στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Από το 1999 ως το 2002 εργάστηκε ως Ερευνητής Δ’ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το 2000 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας OTESAT A.E. Το 2002 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς όπου και εργάζεται ως Καθηγητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνικών φυσικού στρώματος για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και ιδιαίτερα Ασύρματα και Δορυφορικά Συστήματα Επικοινωνιών. Το 2002 έγινε Senior Member του ΙΕΕΕ, ενώ το 1999 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ελληνικού Chapter του Communications Society του ΙΕΕΕ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2012 – 2017


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • P. Bithas, A.G. Kanatas, D.B. da Costa, P.K. Upadhyay, U. Dias, “On the Double-Generalized Gamma Statistics and Their Application to the Performance Analysis of V2V Communications”, accepted for publication in IEEE Transactions on Communications, 2017.
 • L. Marantis, D. Rongas, A. Paraskevopoulos, C. Oikonomopoulos-Zachos, A.G. Kanatas, “A Pattern Reconfigurable ESPAR Antenna for Vehicle-to-Vehicle Communications”, accepted for ublication in IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2017.
 • P. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A.G. Kanatas, “V2V Cooperative Relaying Communications Under Interference and Outdated CSI”, accepted for publication in IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2017.
 • G. P. Efthymoglou, P. S. Bithas and A. G. Kanatas, “Exact SNR and SIR Analysis in Poisson Wireless Networks”, (10.1049/el.2016.2378) Electronics Letters, vol. 53, no. 5, pp. 356-358, 3 2 2017.
 • P.K. Sharma, P.K. Upadhyay, D.B. da Costa, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, “Performance Analysis of Overlay Spectrum Sharing in Hybrid Satellite-Terrestrial Systems With Secondary Network Selection”, (10.1109/TWC.2017.2725950) accepted for publication in IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017.
 • Y.R. Ortega, P.K. Upadhyay, D.B. da Costa, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, U.S. Dias, R.T. de Sousa Junior, “Joint Effect of Jamming and Noise on the Secrecy Outage Performance of Wiretap Channels with Feedback Delay and Multiple Antennas”, (10.1002/ett.3191) accepted for publication in Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2017.
 • K.P. Peppas, P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “Space Shift Keying Transmission for Intervehicular Communications”, (10.1109/TITS.2016.2556082), IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 12, pp. 3635-3640, Dec. 2016.
 • P.S. Bithas, K. Maliatsos, A.G. Kanatas, “The Bivariate Double Rayleigh Distribution for Multichannel Time-Varying Systems”, (10.1109/LWC.2016.2598735), IEEE Wireless Communications Letters, vol. 5, no. 5, pp. 524-527, Oct. 2016.
 • S. Fassoi, E.T. Michailidis, A.G. Kanatas, “Performance Analysis of MIMO Satellite Communications Via Multiple Terrestrial Non-Regenerative Relay Nodes”, International Journal On Advances in Telecommunications, vol. 9, No. 3&4, 2016.
 • V. Nikolaidis, N. Moraitis, A.G. Kanatas, “Dual-Polarized Narrowband MIMO LMS Channel Measurements in Urban Environments”, (10.1109/TAP.2016.2637862), IEEE Transactions on Antennas & Propagation, vol.65, No.2, pp.763-774, 2016.
 • P.S. Bithas, G.P. Efthymoglou, A.G. Kanatas, “SEP of Rectangular QAM in Composite Fading Channels”, Journal of Electronics and Communications, 2015.
 • K. Maliatsos, A. Adamis, A.G.Kanatas, » Elaborate Analysis and Design of Filter Bank based Sensing for wideband Cognitive Radios», accepted for publication in EURASIP, Journal on Advances in Signal Processing, 2014.
 • H. BO, V. Barousis, A. Kalis, C. Papadias, A. Kanatas, R. Prasad, «A Single RF MIMO Loading Network for High Order Modulation Schemes», accepted for publication to Int. Journal on Antennas & Propagation, 2014.
 • B. M. Eldowek, E. T. Michailidis , Y. A. Albagory, M. Abd-Elnaby, El-Sayed M. El-Rabaie, M. I. Dessouky, Abdel-Aziz T. Shalaby, B. M. Sallam, F. E. Abd El-Samie, A. G. Kanatas, “Complex Envelope Second-Order Statistics in High-Altitude Platforms Communication Channels”, Wireless Personal Communications, DOI 10.1007/s11277-014-1652-z, February 2014.
 • P. Petropoulou, E. Michailidis, A. Panagopoulos, A.G. Kanatas, “Radio Propagation Channel Measurements for Multi-Antenna Satellite Communication Systems: A survey”, accepted for publication to IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2014.
 • N. Moraitis, P.N. Vasileiou, C.G. Kakoyiannis, A. Marousis, A.G. Kanatas, P. Constantinou, » Radio Planning of Single Frequency Networks for Broadcasting Digital TV in Mixed-Terrain Regions», accepted for publication to IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2014.
 • E.D. Thomatos, P.N. Vasileiou and A.G. Kanatas, «A Genetic Algorithm Applied to BS-MIMO Single-RF Front-End Reconfigurable Transceivers», accepted for publication in IET Microwave Antennas & Propagation, 2014.
 • E. Michailidis and A.G. Kanatas, “Wideband HAP-MIMO Channels: A 3-D Modeling and Simulation Approach”, Wireless Personal Communications, DOI 10.1007/s11277-013-1311-9, Vol. 74, Issue 2 , Page 639-664, 2014.
 • K. Maliatsos, P.N. Vasileiou, and A.G. Kanatas, “Performance Evaluation of Beamspace MIMO Systems with Channel Estimation in Realistic Environments”, invited for publication in Journal of Cyber Security and Mobility, Vol.2, Issue 3&4, 2013.
 • K. Maliatsos, A. Adamis, A.G.Kanatas, «Interference vs Filtering Distortion Tradeoffs in OFDM-based Cognitive Radios», Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT), Vol. 24, Issue 7-8, pp. 692–708, November-December 2013.
 • N. Nomikos, E. Michailidis, D. Vougioukas and A.G. Kanatas, “Performance Analysis of a Two-Hop MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric-Relay Link Employing Hierarchical Modulation”, Vol. 2013, Article ID 935609, International Journal of Antennas and Propagation, 2013.
 • P. Vasileiou, K. Maliatsos, E. Thomatos, A.G. Kanatas, «Reconfigurable Orthonormal Basis Patterns Using ESPAR Antennas»,, IEEE Antennas & Wireless Propagation Letters, vol. 12, pp.448-451, 2013.
 • A.G. Siamarou, P. Theofilakos, and A.G. Kanatas, «60 GHz Wireless Links for HDTV: Channel Characterization and Error Performance Evaluation», Progress in Electromagnetic Research (PIER) C, vol. 36, pp.195-205, 2013.
 • E. Michailidis, P. Theofylakos and A.G. Kanatas, «Three-Dimensional Modeling and Simulation of MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric Relay Fading Channels», IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol.62, issue 5, pp.2014-2030, 2013.
 • V. Barousis, A.G. Kanatas, A. Kalis, and J. Perruisseau-Carrier, “Reconfigurable Parasitic Antennas for Compact Mobile Terminals in Multiuser Wireless Systems”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012:30, DOI 10.1186/1687-1499-2012-30, Published: 3 February 2012.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • V. Nikolaidis, N. Moraitis, A. G. Kanatas, “Spatially Separated Single-Polarized vs. Collocated Dual-Polarized MIMO Measurements”, European Conference on Antennas & Propagation, Paris, France, 2017.
 • L. Marantis, K. Maliatsos, C. OIkonomopoulos-Zachos, D. Rongas, A. Paraskevopoulos, A. Aspreas, A. G. Kanatas, “The Pattern Selection Capability of a Printed ESPAR Antenna”, European Conference on Antennas & Propagation, Paris, France, 2017.
 • L. Marantis, A. Paraskevopoulos, D. Rongas, A. G. Kanatas, C. OIkonomopoulos-Zachos, S. Voell, “A Printed Monopole ESPAR Antenna for Truck-to-Truck Communications”, International Workshop on Antenna Technology: Small Antennas, Innovative Structures, and Applications (iWAT) Athens, Greece, 2017.
 • P. Bithas, A.G. Kanatas, D.B da Costa, P.K. Upadhya, “Transmit Antenna Selection in Vehicle-to-Vehicle Time-Varying Fading Channels”, ΙΕΕΕ ICC, Paris, France, 21-25 May, 2017.
 • P.K. Sharma, P.K. Upadhya, D.B da Costa, P. Bithas, A.G. Kanatas, “Hybrid Satellite-Terrestrial Spectrum Sharing System with Opportunistic Secondary Network Selection”, ΙΕΕΕ ICC, Paris, France, 21-25 May, 2017.
 • S. Solanki, P.K. Sharma, P.K. Upadhyay, D.B. da Costa, P.S. Bithas, and A.G. Kanatas, “Cognitive Multi-Relay Networks with RF Hardware Impairments and Channel Estimation Errors”, IEEE Globecom, Singapore, 4-8 December, 2017.
 • P.S. Bithas, A.G. Kanatas, D.B. da Costa, P.K. Upadhyay, and U.S. Dias, “The Double-Generalized Gamma Distribution and its Application to V2V Communications”, IEEE Globecom, Singapore, 4-8 December, 2017.
 • E.T. Michailidis, K. Maliatsos, and A. G. Kanatas, “Relay Selection in V2V Communications Based on 3-D Geometrical Channel Modeling”, European Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 10-15 April, 2016.
 • L. Marantis, K. Maliatsos, A.G. Kanatas, “ESPAR Antenna Positioning for Truck-to-Truck Communication Links”, European Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 10-15 April, 2016.
 • V. Nikolaidis, N. Moraitis, A.G. Kanatas, “Dual Polarized MIMO LMS Channel Measurements and Characterization in a Pedestrian Environment”, European Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 10-15 April, 2016.
 • P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “Intervehicular Communication Systems under Co-Channel Interference and Outdated Channel Estimates”, accepted in ΙΕΕΕ International Conference on Communications (ICC), Kuala Lumpur, Malaysia, 23-27 May 2016.
 • P. S. Bithas, K. Maliatsos and A. G. Kanatas, “V2V Communication Systems under Correlated Double Rayleigh Fading Channels” accepted in Vehicular Technology Conference (VTC Spring) 2016.
 • E.T. Michailidis, K. Maliatsos, A.G. Kanatas, “MIMO V2V Communications Via Multiple Relays: Relay Selection Over Space-Time Correlated Channels”, European Conference on Networks and Communications (EuCNC 2016), Athens, Greece, 2016.
 • P. S. Bithas, A. Aspreas and A. G. Kanatas, “A New Reconfigurable Antenna Scheme and its Application to Vehicle-to-Vehicle Communications”, IEEE WiMob, New York, USA, 17-19 Oct. 2016.
 • K. Peppas, P. S. Bithas, G. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “Spatial Modulation for V2V and V2I Communications in a Multiple Scattering Environment”, IEEE Globecom, Washington D.C., USA, 4-8 Dec. 2016.
 • Maliatsos, K.; Vasileiou, P.N.; Kanatas, A.G., «Full-duplex communications with the use of parasitic array radiators,» in Wireless Telecommunications Symposium (WTS), 2015 , vol., no., pp.1-7, 15-17 April 2015.
 • N. Nomikos, E.T. Michailidis, D. Vouyioukas, A.G. Kanatas, “Mobile-to-mobile communications via stratospheric relays: Relay selection and performance analysis”, IEEE International Conference on Communications, ICC 2015; London; United Kingdom; 8-12 June 2015.
 • S. Fassoi, E.T. Michailidis, A.G. Kanatas, “Performance evaluation of MIMO satellite multiple-relay multi-user fading channels”, 9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015; Lisbon; Portugal; 13-17 May 2015.
 • Daskalaki, P.N.; Maliatsos, K.; Kanatas, A.G., «Design and analysis of a 5-element ESPAR antenna with an active PIFA,» Antennas and Propagation (EuCAP), 2014 8th European Conference on , vol., no., pp.1864,1868, 6-11 April 2014.
 • P.N. Daskalaki, K. Maliatsos, and A.G. Kanatas, “A Study of SNR Degradation due to Impedance Mismatch in ESPAR Antennas”, PIERS, Stockholm, Sweden, 12-15 Aug 2013.
 • V. Thomatos, P.N. Vasileiou, A.G. Kanatas, «ESPAR Loads Calculation for Achieving Desired Radiated Patterns with a Genetic Algorithm», 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • K. Maliatsos, A.G. Kanatas, «Modifications of the IST-WINNER Channel Model for Beamspace Processing and Parasitic Arrays», 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • E.T. Michailidis, P. Petropoulou, A.G. Kanatas, «Geometry-Based Modeling of Cross-Polarization Discrimination in HAP Propagation Channels», 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • P.N. Vasileiou, C.G. Kakoyiannis, N. Moraitis, A. Marousis, A.G. Kanatas, P. Constantinou, «Planning Single Frequency Networks for Broadcasting Digital TV», 7th European Conference on Antennas and Propagation, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • E.T. Michailidis, P.N. Daskalaki, and A.G. Kanatas  “Performance of Capacity Optimized Line-of-sight MIMO HAP-to-train Architectures”, PIERS, Stockholm, Sweden, 12-15 Aug 2013.
 • K. Maliatsos, P.N. Vasileiou, and A.G. Kanatas, “Channel Estimation and Link Level Evaluation of Adaptive Beamspace MIMO Systems”, in 2013 International Conference on Wireless VITAE (WirelessVitae-2013), Atlantic City, USA, 24-27 Jun. 2013.
 • P.N. Vasileiou, E.D. Thomatos, K. Maliatsos, and A.G. Kanatas, “Adaptive Basis Patterns Computation for ESPAR Antennas”, IEEE Vehicular Technology Conference Spring 2013, Dresden, Germany, Jun. 2013.
 • K. Maliatsos, P.N. Vasileiou, and A.G. Kanatas, “V-BLAST Reception for Beamspace MIMO systems with limited feedback”, in Proc. 24th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2013, London, UK, 8-11 Sep. 2013.
 • Ε. T. Michailidis and A. G. Kanatas, “A 3-D Wideband MIMO Channel Model for Mobile-to-Mobile Relay-based Communications”, in Proc. 24th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2013, London, UK, 8-11 Sep. 2013.
 • Ε. T. Michailidis, P. Theofilakos, and A. G. Kanatas, “On the Capacity and Simulation of 3-D MIMO Mobile-to-Mobile Relay Fading Channels,” in Proc. 23rd IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2012, Sydney, Australia, 9-12 Sep. 2012.
 • Ε. T. Michailidis, P. Theofilakos, and A. G. Kanatas, “A 3-D Model for MIMO Mobile-to-Mobile Amplify-and-Forward Relay Fading Channels,” in Proc. 6th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) 2012, Prague, Czech Republic, 26-30 Mar. 2012.
 • Ε. T. Michailidis, P. Theofilakos, and A. G. Kanatas, “A 3-D Model for MIMO Mobile-to-Mobile Via Stratospheric-Relay Fading Channels,” in Proc. 1st IEEE AESS European Conference on Satellite TELecommunications (ESTEL) 2012, Rome, Italia, 2-5 Oct. 2012.

New Directions in Wireless Communications Systems: From Mobile to 5G

Beyond 2020, wireless communication systems will have to support more than 1,000 times the traffic volume of today’s systems. This extremely high traffic load is a major issue faced by 5G designers and researchers. This challenge will be met by a combination of parallel techniques that will use more spectrum more flexibly, realize higher spectral […]

Περισσότερα »

Ασύρματες Επικοινωνίες (2η έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες. Επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση του απαιτούμενου υποβάθρου και αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των κεραιών και της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο αναγνώστης εισάγεται στα απαιτούμενα μαθηματικά εργαλεία για την ανάλυση και τη σχεδίαση των κεραιών, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στα συστήματα επικοινωνιών. Επισημαίνονται οι καθοριστικές […]

Περισσότερα »

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (2η έκδοση)

Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και να καλύψει τις βασικές αρχές της θεωρίας των τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές απαιτείται να κατανοηθούν και να κατακτηθούν από τους φοιτητές. Επιπλέον, στοχεύει στο να αναδείξει τα μαθηματικά εκείνα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και τη σχεδίαση των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και να συνδέσει […]

Περισσότερα »

Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth–Space Systems

The accurate design of earth–space systems requires a comprehensive understanding of the various propagation media and phenomena that differ depending on frequencies and types of applications. The choice of the relevant channel models is crucial in the design process and constitutes a key step in performance evaluation and testing of earth–space systems. The subject of […]

Περισσότερα »

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (2η έκδοση)

Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών, από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι σήμερα, έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη κι έχουν γίνει αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γοργή εξέλιξη της τεχνολογίας των φορητών υπολογιστών, των έξυπνων τερματικών και των tablets καταδεικνύει μια ισχυρή δυναμική για την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών. Τα […]

Περισσότερα »

Parasitic Antenna Arrays for Wireless MIMO Systems

This book unites two different technologies: parasitic antenna arrays driven via analogue circuits that control the electromagnetic waves generated by the antenna array; and MIMO technology for multi-antenna arrays, typically driven by digital techniques in the baseband domain. The combination of these two technologies has revealed a novel functionality that breaks through the conventional MIMO […]

Περισσότερα »