- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

1 Σεπτεμβρίου 2014 – Job opportunities at Bell Labs Network Energy Program

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ [1].

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματος κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest(-at-)unipi(-dot-)gr [2]).