1 Σεπτεμβρίου 2014 – Job opportunities at Bell Labs Network Energy Program

Εκτύπωση

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματος κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest(-at-)unipi(-dot-)gr).