20 Νοεμβρίου 2017 – Ομιλία με θέμα «Introduction to Raspberry Pi”

Εκτύπωση

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.