Καθηγητής Γεώργιος Βούρος

O Γεώργιος Βούρος είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Διδακτορικού Διπλώματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί είναι αυτές των Έμπειρων Συστημάτων, Οντολογιών, Διαχείρισης Γνώσης, Πρακτόρων και Πολυπρακτορικών Συστημάτων. Στις παραπάνω περιοχές αναφέρεται το δημοσιευμένο του έργο. Έχει επιβλέψει πληθώρα πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επίσης επιβλέψει 12 διδακτορικές διατριβές και σήμερα επιβλέπει 3 υποψήφιους διδάκτορες και 3 μετα-διδάκτορες. Τέλος, έχει διατελέσει επικεφαλής, επικεφαλής προγράμματος και μέλος επιτροπών προγράμματος και οργανωτικών επιτροπών διαφόρων διεθνών και εθνικών συνεδρίων και ημερίδων, καθώς επίσης και προσκεκλημένος ομιλητής διεθνών συνεδρίων. Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και πρόεδρος του Τμήματος αυτού επί 5 έτη. Έχει διατελέσει κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τέλος, διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (Επιστημονική Ένωση Επιστημόνων Τεχνητής Νοημοσύνης) επί 6 έτη (συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας διετίας). Σήμερα, διευθύνει 2 διεθνή ερευνητικά έργα: datAcron (www.datacron-project.eu) και DART (www.dart-research.eu).

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2011 – 2017


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Skarlatidis A., Paliouras G., Artikis A., Vouros G. 2015 Probabilistic Event Calculus for Event Recognition. Transactions on Computational Logic 16(2).
 • Santipantakis G., Vouros G. 2015. Decomposing Ontologies for the Construction of Distributed Knowledge Bases: The mONTul method. IJAIT 24(5).
 • Santipantakis G., Vouros G. 2014. Distributed Reasoning with Coupled Ontologies: The E-SHIQ Representation Gramework, KAIS Online
 • Vouros G. 2014 Decentralized Semantic Coordination of Interconnected Entities via Belief Propagation, AI Communications, Online.
 • Argente E,Boissier O,Carrascosa C,Fornara N,McBurney P,Noriega P,Ricci A,Sabater-Mir J,Schumacher MI,Tampitsikas C et al.. 2013. The Role of the Environment in Agreement Technologies. Artificial Intelligence Review (special issue on Agreement Technologies).
 • Jezic G,Ossowski S,Toni F,Vouros G. 2013. Special Issue on Agreement Technologies. Artificial Intelligence Review.
 • Rendoumi, V,Vouros GA,Karkaletsis V,Moser A. 2012. Investigating Metaphorical Language in Sentiment Analysis: A Sense to Sentiment Perspective.ACM Trans. Language and Speech Processing. 9(3): 6
 • Zavitsanos, E,Paliouras G,Vouros G. 2012 Non-Parametric Estimation of Topic Hierarchies from Texts with Hierarchical Dirichlet Processes. JMLR.
 • Karagiannis, P,Vouros G,Stergiou K,Samaras N. 2012. Overlay Networks for Task Allocation and Coordination in Large-scale Networks of Cooperative Agents. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agents Systems. 24(1):24(1):26-68.Google Scholar
 • Spiliopoulos, V,Vouros G. 2012. Synthesizing Ontology Alignment Methods Using the Max-Sum Algorithm. IEEE TKDE. 24(5):940-951.
 • Karagiannis, P, Vouros G, Stergiou K, Samaras N. In Press. Overlay Networks for Task Allocation and Coordination in Large-scale Networks of Cooperative Agents. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agents Systems, Vol 24, Issue 1, pp 26-68, 2012.
 • Spiliopoulos, V, Vouros G. In Press. Synthesizing Ontology Alignment Methods Using the Max-Sum Algorithm. IEEE TKDE, Vol 24, Issue 5, pp 940-951, 2012.
 • Rendoumi, V, Vouros GA, Karkaletsis V, Moser A. Investigating Metaphorical Language in Sentiment Analysis: A Sense to Sentiment Perspective. ACM Trans. on Speech and Language Processing, 2012.
 • Zavitsanos, E, Paliouras G, Vouros G. Non-Parametric Estimation of Topic Hierarchies from Texts with Hierarchical Dirichlet Processes. , JMLR, 2012.
 • Zavitsanos, E, Paliouras G, Vouros G. Gold Stanfard Evaluation of Ontology Learning Methods Through Ontology Transformation and Alignment. IEEE TKDE. Vol 23, No 11, pp 1635-1648, 2011
 • K.Kotis, Papasalouros A, Vouros G, Pappas N, Zoumbatianos K. 2011. Enhancing the Collective Knowledge for the Engineering of Ontologies in Open and Socially Constructed Learning Spaces. Journal of Universal Computer Science. 17(12), 2011
 • McGuinness, DL, Vouros GA, Kotis K, Fox P. 2011. Special Issue: Intelligent Systems for Engineering Environmental Knowledge (I-SEEK) . International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS) (Official Publication of the Information Resources Management Association ). 2 (1), 2011
 • Zavitsanos, E,Paliouras G,Vouros G. Evaluation of Ontology Learning Methods Using Gold Ontologies. IEEE TKDE, 2011
 • McGuinness, DL, Vouros GA,Kotis K,Fox P. 2011. Special Issue: Intelligent Systems for Engineering Environmental Knowledge (I-SEEK). International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS) (Official Publication of the Information Resources Management Association ). 2 (1)
 • K.Kotis,Papasalouros A,Vouros G,Pappas N,Zoumbatianos K. 2011. Enhancing the Collective Knowledge for the Engineering of Ontologies in Open and Socially Constructed Learning Spaces. Journal of Universal Computer Science. 17(12), 2011


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Kofinas P., Vouros G., 2016. Energy Management in Solar Microgrid via Reinforcement Learning. SETN 2016: 12:1-12:7.
 • Santipantakis G., Kotis K., Vouros G. 2015. Accessing and Reasoning with Data from Disparate Data Sources Using Modular Ontologies and OBDA. SEMANTiCS 2015.
 • Santipantakis G., Kotis K., Vouros G. 2015. Ontology based data integration for Event Recognition in the Maritime Domain. WIMS 2015.
 • Santipantakis G., Kotis K., Vouros G. 2015. Ontology based data sources integration for Maritime Event Recognition. IISA 2015.
 • Vouros G. 2015. The Emergence of Norms via Contextual Agreements in Open Societies in 2nd International Workshop on Multiagent Foundations of Social Computing @ AAMAS 2015.
 • Santipantakis G., Vouros G. 2014. Constructing E-SHIQ Distributed Knowledge Bases via Ontology Modularization: The mONTul method. WoMO 2014.
 • Santipantakis G., Vouros G. 2014. Modularizing Ontologies for the Construction of E-SHIQ Distributed Knowledge Bases. SETN 2014.
 • Raptis K,Vouros GA,Kapros E. 2013. Exploring Factors and Policies for Poverty by Agent-Based Simulation. Conference on Systems Engineering Research (CSER 2013) .
 • Koukourikos A,Karkaletsis V,Vouros G. 2013. Exploiting Unstructured Web Information for Managing Linked Data Spaces. PCI 2013.
 • Vouros G. 2013. Decentralized Semantic Coordination Through Belief Propagation (short paper). AAMAS 2013.
 • Santipantakis, GM, Vouros GA. 2012. Distributed Instance Retrieval in E_{DDL} HQ+ SHIQ Representation Framework. 7th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 12).
 • Vouros, GA. 2012. Information Sharing and Searching via Collaborative Reinforcement Learning. 7th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 12) .
 • Koukourikos, A, Vouros GA, Karkaletsis V. 2012. Towards Enriching Linked Open Data via Open Information Extraction. KNOW-A-LOD @ ESWC.
 • Koukourikos, A, Karampiperis P, Vouros G, Karkaletsis V. 2012. Using Open Information Extraction and LOD towards Ontology enrichment and alignment. ONTOSE @ CAiSE.
 • Santipantakis, GM,Vouros GA. 2012. Combining Multiple Ontology Units using the E-SHIQ representation framework. 1st Intl Conf on Agreement Technologies (AT 2012).
 • Vouros, GA. 2012. Decentralized Semantic Coordination Through Belief Propagation. 1st Intl Conf on Agreement Technologies (AT 2012).
 • Argente, E,Boissier O,Carrascosa C,Fornara N,McBurney P,Noriega P,Ricci A,Sabater J,Schumacher M I,Tampitsikas C et al.. 2012. Environment and Agreement Technologies. 1st Intl Conf on Agreement Technologies (AT 2012).
 • Giannakopoulos, G,Karkaletsis V,Vouros GA. 2012. Detecting Human Features in Summaries – Symbol Sequence Statistical Normality. SETN 2012.
 • Vouros, GA,Santipantakis GM. 2012. Distributed Reasoning with E-SHIQ. WoMo 2012.
 • Santipantakis, GM,Vouros GA. 2012. Modularizing OWL ontologies using E-SHIQ. ICTAI 2012.
 • E.Zavitsanos, G.Vouros, G.Paliouras. 2011. Identifying User Interests in Folksonomies. ISWC 2011 (Poster).
 • Skarlatidis, A, Paliouras G, Vouros G, Artikis A. 2011. Probabilistic Event Calculus based on Markov Logic Networks . RULE ML @ BRF 2011.
 • E.Zavitsanos, G.Vouros, G.Paliouras. 2011. Classifying Users and Identifying User Interests in Folksonomies. SPIM 2011 Workshop @ ISWC 2011.


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ


IV) ΒΙΒΛΙΑ

 • Nick Bassiliades, Antonis Bikakis, Dimitris Vrakas, Ioannis P. Vlahavas, George A. Vouros: Proceedings of the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2016, Thessaloniki, Greece, May 18-20, 2016. ACM 2016, ISBN 978-1-4503-3734-2
 • Michael Rovatsos, George A. Vouros, Vicente Julián: Multi-Agent Systems and Agreement Technologies – 13th European Conference, EUMAS 2015, and Third International Conference, AT 2015, Athens, Greece, December 17-18, 2015, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 9571, Springer 2016, ISBN 978-3-319-33508-7
 • Chesñevar CI,Onaindia E,Ossowski S,Vouros GA. 2015 Editorial in Special Issue on Agreement Technologies, Information Systems Frontiers, Springer.
 • Ossowski S,Toni F,Vouros GA. 2012. Proc. of the1st Intl. Conference on Agreement Technologies. AT 2012.
 • S.Ossowski,Editor,Vouros G,among the co-editors. 2012. Agreement TechnologiesCOST Action IC0801. Law, Governance and Technology Springer Series. Vol 8:645.
 • Vos, M D, Fornara N, Pitt JV, Vouros GA. 2011. Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent Systems VI – COIN 2010 International Workshops, COIN@AAMAS 2010, Toronto, Canada, May 2010, COIN@MALLOW 2010, Lyon, France. Lecture Notes of Computer Science. 6541, 2011.
 • Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του τίτλου “SemanticWeb for The Working Ontologist” (D.Allemang, J.Hendler), υπό-προετοιμασία

Organized Adaptation in Multi-Agent Systems

This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the First International Workshop on Organised Adaptation in Multi-Agent Systems, OAMAS 2008, held in Estoril, Portugal, in May 2008 as an associated event of AAMAS 2008. The 6 revised full papers presented together with 2 invited lectures were carefully selected during two rounds of reviewing and […]

Περισσότερα »

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2010)

This volume constitutes the refereed proceedings of the 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2010, held in Athens, Greece, in May 2010. The 28 revised full papers and 22 revised short papers presented were carefully reviewed and selected from 83 submissions. The topics include but are not restricted to adaptive systems; AI and creativity; […]

Περισσότερα »

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2008)

This book constitutes the refereed proceedings of the 5th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2008, held at Syros, Greece in October 2008. The 27 revised full papers together with 17 revised short papers were carefully reviewed and selected from 76 submissions. The papers address any area of artificial intelligence; particular fields of interest include: […]

Περισσότερα »

Engineering Societies in the Agents World VIII

This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 7th International Workshop on Engineering Societies in the Agents World, ESAW 2007, held in Athens, Greece, in October 2007. The 19 revised full papers were carefully reviewed and selected for inclusion in this book. The papers are organized in topical sections on electronic institutions, models […]

Περισσότερα »

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί μετά από χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας του συγγραφέα στα θέματα που πραγματεύεται, ειδικά για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. Παρέχει βασικές πληροφορίες για τον προτασιακό λογισμό, τη θεωρία συνόλων και τους αλγορίθμους για να ασχοληθεί ειδικότερα με θέματα θεωρίας γράφων.

Περισσότερα »