Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Παρασκευά

 • Ονοματεπώνυμο Φωτεινή Παρασκευά
 • Τίτλος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Γραφείο 304 (Κτίριο Ανδρούτσου)
 • Τηλέφωνο +30 210-4142755
 • eMail fparaske(-at-)unipi(-dot-)gr

Η Φωτεινή Παρασκευά είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο  επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας με έμφαση σε θέματα μάθησης με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η μεταδιδακτορική της έρευνα εστιάστηκε στο πεδίο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στο χώρο της μάθησης με έμφαση στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (εκπαίδευση και κατάρτιση). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, αλλά και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Bouta, H., Retalis, S., Paraskeva, F. (2012). Utilising a collaborative macro-script to enhance student engagement: A mixed method study in a 3D virtual environment, Computers & Education, Elsevier, 58(1), p. 501-517.
 • Paraskeva, F. & Mysirlaki, S. Vasileiou, V. (2012). Developing Self-Regulation Skills in Virtual Worlds: An Educational Scenario Applied in Second Life, In International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD), for the special issue on: New Media and New Opportunity: Joyful and Social Learning Vol. 2, Issue, 2, p. 25-43.
 • Bouta, H., Paraskeva, F. (2012). Cognitive Apprenticeship Theory for the Teaching of Mathematics in an online 3D Virtual Environment, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis. DOI:10.1080/0020739X.2012.703334.
 • Mysirlaki S. & Paraskeva, F. (2012). Leadership in MMOGs: A Field of Research on Virtual Teams, International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), IGI Global (accepted).
 • Paraskeva, F. & Mysirlaki, S. & Papagianni, A. (2010). Multiplayer online games as educational tools: Facing new challenges in learning, Computer and Education, Vol. 54, Issue 2, pp. 498-505.
 • Mysirlaki, S. & Paraskeva, F. (2010). Online Games for the Next Generation of Workers, International Journal of Advance Corporate Learning, Vol. 3, N. 4, pp. 21-25.
 • Vasileiou, V. & Paraskeva, F. (2010). Teaching Role-Playing Instruction in Second Life: An Exploratory Study, Journal of Information, Information Technology, and Organizations, Vol. 5, pp. 25-50.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Paraskeva, F. & Alexiou, A. (2012). Exploiting a Gaming Learning Environment in an Educational Psychology course 120th Annual Convention of the American Psychological Association (APA), Orlando, US.
 • Souki, Α., Alexiou, Α. Paraskeva, F. (2012). Aligning Learning Styles with Self-Regulated Learning for effective e-Learning Courses, European Conference on Educational Research, EERA-ECER, Catiz’ Spain.
 • Souki, Α., Alexiou, Α., Papanikolaou, K. Paraskeva, F. (2012). Combining Learners’ Characteristics with a Self-Regulated Learning Model in an Adaptive Educational Hypermedia System for maximizing Learning, 11th International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS2012), the 4th Workshop on Self-Regulated Learning in Educational Technologies (SRL@ET): Modeling, Evaluating, Supporting, and Fostering MetaCognition with Computer-Based Learning Environments, Crete.
 • Mysirlaki, S. & Paraskeva, F. (2011). Massive Multiplayer Online Games as Activity Systems, for the 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011), Mini Track on Empirical Evidence on the Effectiveness of Games-Based Learning, Athens, p. 412-421.
 • Alexiou, A. & Paraskeva, F. (2011). A self-regulated oriented ePortfolio in order to promote 21st century life and career competencies. Proceedings of the 9th International ePortfolio & Identity Conference, 11-13 July 2011, The IET, Savoy Place, London, UK, p. 71-78.
 • Tavoulari, K., Paraskeva, F. & Choustoulakis, E. (2011). Using Cognitive Flexibility Theory as an instructional and collaborative model for teaching students in higher education. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011 (p. 2599-2604). Chesapeake, VA: AACE.
 • Paraskeva F., Mysirlaki S., Alexiou A. and Mitroliou, A. (2011). A Game-Based Learning Context for Teacher Professional Development, Guide Rome, In 5th International GUIDE Conference for E-learning innovative models for the integration of education, technology and research, p. 67-78.
 • Paraskeva, F & Alexiou, A. (2011). Aligning a conceptual framework based on self-regulated learning theory for learning process with an e-portfolio tool, Self-regulated Learning in Technology Enhanced Learning Environments: Problems and Promises, Shaker Verlag Aachen, p. 168-180.
 • Alexiou, A. & Paraskeva, F. (2010). Enhancing self-regulated learning skills through the implementation of an e-portfolio tool, Elsevier, Social and Behavioral Sciences 2(2) pp. 3048-3054.
 • Μυσιρλάκη, Σ. & Παρασκευά, Φ. (2010). Ηλεκτρονικά παιχνίδια, κίνητρα και μάθηση: Διερευνώντας το πεδίο των MMOGs, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”, Κόρινθος.
 • Talanti I., Paraskeva F., and Poulymenakou A. (2010). Workplace E-learning: Exploring Factors Affecting Perceived Transfer of Training, 14th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI), Tripoli, Greece.
 • Paraskeva, F.; Mysirlaki, S.; Alexiou, A.  (2010). A CSCL approach to enhance self-regulation skills in e-learning, GUIDE International Workshop, New Challenges for e-Learning in cultural, scientific and socio-economic development, Rome, Italy.
 • Makri-Botsari E. & Paraskeva, F. (2010). Exploring the Personality Characteristics in Information and Digital Age Expertise, World Conference on Learning, Teaching and Administration, Vol. 9, pp. 1705-1716.
 • Mysirlaki, S. & Paraskeva, F. (2010). Intrinsic Motivation and the Sense of Community in Multiplayer Games: An extended framework for educational game design, 14th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI), Tripoli, Greece.


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Vasileiou, V. Paraskeva, F. (2011). A MUVE in service of Teacher Professional Development: How engaging is teaching role-playing instruction in Second Life? In Education in a Technological World: Communicating Current and Emerging Research and Technological Efforts, ed. A. Antonio Méndez-Vilas, FORMATEX, p. 26-33, ISBN (13): 978-84-939843-3-5.
 • Παρασκευά, Φ. (2010). ‘Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Αντιμετώπιση της Ανεπιθύμητης Συμπεριφοράς στο Σχολείο’, στο ‘Συμπεριφορά στο Σχολείο’, Επιμ. Ε. Κολιάδης, εκδ. Γρηγόρη, σ. 275-305.

Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

Το βιβλίο «Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης» έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των στελεχών παρέχοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να ενσαρκώσουν με επιτυχία τον ηγετικό τους ρόλο στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επικεντρώνεται σε τρεις τομείς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης. Οι […]

Περισσότερα »