- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Επιστημονικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες και Διευκολύνσεις
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος παρέχονται διάφορες δυνατότητες και διευκολύνσεις επιστημονικού και κοινωνικού χαρακτήρα (*), όπως:


(*) με βάση τις οικονομικές αντοχές των Π.Μ.Σ.