Επιστημονικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες και Διευκολύνσεις
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκτύπωση

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος παρέχονται διάφορες δυνατότητες και διευκολύνσεις επιστημονικού και κοινωνικού χαρακτήρα (*), όπως:

 • Δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 • Δυνατότητα ολοήμερης πρόσβασης στα εργαστήρια του Τμήματος.


 • Δυνατότητα πρόσβασης στα εργαλεία λογισμικού εταιρειών παγκοσμίου εμβέλειας, όπως MICROSOFT, ORACLE, SAP, SYBASE και IBM, μέσω ειδικών συμβάσεων ακαδημαϊκής χρήσης που έχει συνάψει το Τμήμα. • Δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων και σεμιναρίων μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Τμήματος. • Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα διεθνών πιστοποιήσεων γνώσεων στο ευρύτερο πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών όπως η πιστοποίηση κατά «ISO 27001:2005 Information Security Management System (ISMS) Auditor».


 • Δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναριακών μαθημάτων σε ειδικά επίκαιρα θέματα πλέον των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. • Δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και θεματικές εκθέσεις στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. • Δωρεάν διάθεση βασικών επιστημονικών συγγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. • Δυνατότητα συμμετοχής σε επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Τμήματος. • Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. • Χορήγηση τιμητικών υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σε αριστεύσαντες φοιτητές.(*) με βάση τις οικονομικές αντοχές των Π.Μ.Σ.