- Π.Μ.Σ. Ηλεκτρονική Μάθηση - https://www.ds.unipi.gr/elearning -

Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.

[1]Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» από εδώ [1].