14 Ιουνίου 2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη

Εκτύπωση

Στα πλαίσια του ερευνητικού πλαισίου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, η Ομάδα Υπολογιστικής Οπτικού Περιεχομένου (http://vc.ee.duth.gr/) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, θα διερευνήσει νέες μεθοδολογίες για την αποτελεσματική ανάκτηση βάσει περιεχομένου διδιάστατων (2Δ) ιατρικών εικόνων για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Για αυτή τη δράση υπάρχει μία (1) χρηματοδοτούμενη θέση εξωτερικού συνεργάτη.

Η έναρξη της απασχόλησης είναι ΑΜΕΣΗ. Η διάρκεια απασχόλησης είναι 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης.

Ενθαρρύνονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι οι οποίοι είτε είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου είτε θα έχουν ολοκληρώσει τις βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου (Ιούλιος 2013).

Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι να έχουν υπόβαθρο σε τουλάχιστον κάποιο από τα θέματα που αφορούν σε Επεξεργασία Εικόνας, Οραση Υπολογιστή και Αναγνώριση Προτύπων καθώς και να έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό είτε σε περιβάλλον Matlab είτε σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον (πχ. Visual Studio, κτλ.) με γλώσσες προγραμματισμού όπως C/C++/C#.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα δουλέψουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον και θα συνεργασθούν τόσο με ερευνητικά ιδρύματα όσο και με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας του εσωτερικού.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό χωρίς να είναι αναγκαίο, ο υποψήφιος να έχει ενδιαφέρον για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος: 30/6/2013

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με :

Επ. Καθηγητή Ιωάννη Πρατικάκη (http://utopia.duth.gr/~ipratika/)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γραφείο 1.15, Κτίριο Β’

Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Ξάνθη

Τηλ: +30-25410-79586

Ηλ. Ταχ: ipratika(-at-)ee.duth.gr

Περισσότερες πληροφορίες