25 Ιανουαρίου 2018 – Πίνακας αποτελεσμάτων εκλογής εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

Εκτύπωση

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.