11 Ιανουαρίου 2018 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπρόσωπων Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Εκτύπωση

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.