31 Ιουλίου 2019 – Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Εκτύπωση

Δείτε πληροφορίες εδώ.