17 Φεβρουαρίου 2012 – Διάκριση αποφοίτου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στον διαγωνισμό διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών στο γνωστικό πεδίο «Προηγμένα Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών» του Ελληνικού παραρτήματος των IEEE VTS & AESS

Εκτύπωση

Ο Γιώργος Πούλιος, απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, και φοιτητής του Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (κατεύθυνση «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων») ήταν ανάμεσα στους οκτώ (8) διακριθέντες, του Πανελλήνιου διαγωνισμού πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών (ακαδημαϊκών ετών 2009-2011) στο γνωστικό αντικείμενο των «Προηγμένων Συστημάτων Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών», ο οποίος διοργανώθηκε από το Ελληνικό παράρτημα των ΙΕΕΕ VTS & AESS (Vehicular Technology Society & Aerospace and Electronic Systems Society). H εργασία του, με θέμα «Τεχνικές Μάθησης για Γνωσιακά Δίκτυα», η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγ. Παναγιώτη Δεμέστιχα, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Περισσότερες Πληροφορίες:

http://ewh.ieee.org/r8/greece/avtc/events/eventsen68.html