31 Αυγούστου 2015 – Developer / Web Designer στην εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

Εκτύπωση

Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη εργασία «Developer / Web Designer» σύμφωνα με την συνημμένη αγγελία.