Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές

Διδάσκοντες Ιωάννης Μανιάτης
Κατηγορία μαθήματος Ε/Γενικό
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-810
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)