- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Έντυπα Επικοινωνίας

Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

 

Π.Μ.Σ. Τμήματος

Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»

Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση»

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»

Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές (μέχρι ακαδημαϊκό έτος 2015-16)

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες»

Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»