1 Νοεμβρίου 2011 – Διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου IEEE CloudCom (International Conference in Cloud Computing Technology and Science) από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εκτύπωση

Η Ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια και πετυχημένη σχετική παράδοσή της, ανέλαβε να διοργανώσει το 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (IEEE CloudCom).  Συγκεκριμένα το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

To IEEE CloudCom αποτελεί ένα από τα κορυφαία παγκόσμια συνέδρια στη γνωστική περιοχή του «υπολογιστικού νέφους» και συγκεκριμένα σε θέματα έρευνας αρχιτεκτονικών υποδομών, τεχνολογιών, εφαρμογών, ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας. Στην επιστημονική επιτροπή του συμμετέχουν έγκριτοι ερευνητές από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα ανά τον κόσμο, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες από σημαντικές εταιρείες του κλάδου. To IEEE CloudCom-2011 διεξήχθη στην Αθήνα, μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2011.