Μαθήματα 8oυ Εξαμήνου

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν της Πτυχιακής Εργασίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• το ένα (από τα δύο) υποχρεωτικό μάθημα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΔΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• τρία μαθήματα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων

Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών για το 4ο έτος (Μητρώα Ε/14… και παλαιότεροι)

Κορμού

ΨΣ-907 Πτυχιακή Εργασία [Κ] Μέλος ΔΕΠ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΨΣ-302 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ψηφιακών κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και των μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων σχεδίασης και των τεχνικών αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την ασύρματη διάδοση σε χρονικά μεταβαλλόμενο δίαυλο με την παρουσία πολυδιαδρομικών συνιστωσών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν βασικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στις τεχνικές του φυσικού στρώματος.

Περιεχόμενα

 • Εβδομάδα 1 Στοιχεία Ραδιοσυστημάτων Κινητών Επικοινωνιών
  • a. Τύποι κυψελών
  • b. Τύποι Διαύλων Επικοινωνίας
  • c. Βασικές Λειτουργίες Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 2 Πρόσβαση στο Δίαυλο
  • a. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης
  • b. Τεχνικές Τυχαίας Πρόσβασης
 • Εβδομάδα 3 Εξέλιξη Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών
  • a. Κυψελωτά Συστήματα 1ης, 2ης, και 3ης Γενιάς
  • b. Συστήματα Ασύρματης Τηλεφωνίας
  • c. Συστήματα Τηλεειδοποίησης
  • d. Συστήματα WLANs, WPANs, PMRs
 • Εβδομάδα 4 Κυψέλες και Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων
  • a. Στοιχεία από τη γεωμετρία κανονικών εξαγώνων
  • b. Σχεδίαση Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 5 Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση και Απόδοση Συστημάτων
  • a. Στοιχεία από Θεωρία Ουρών
  • b. Μοντέλο Erlang B
  • c. Μοντέλο Erlang C
  • d. Φασματικά Απόδοση Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 6 Ασύρματη Διάδοση
  • a. Πολυδιαδρομική Διάδοση
  • b. Διαλείψεις και Ολίσθηση Doppler
  • c. Απώλειες Διάδοσης
 • Εβδομάδα 7 Ασύρματη Διάδοση
  • a. Σκίαση
  • b. Καθορισμός περιοχής κάλυψης
  • c. Όρια χωρητικότητας για ραδιοδιαύλους
 • Εβδομάδα 8 Παρεμβολές
  • a. Ομοδιαυλικές Παρεμβολές και Θόρυβος (Καθορισμός ελάχιστης εκπεμπόμενης ισχύος και απόστασης επαναχρησιμοποίησης)
  • b. Παρεμβολές Γειτονικών Διαύλων
 • Εβδομάδα 9 Τεχνικές Μεταπομπής και Απόδοσης Διαύλων
  • a. Κατηγοριοποίηση τεχνικών μεταπομπής
  • b. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα τεχνικών
  • c. Σταθερή απόδοση
  • d. Δυναμική απόδοση
  • e. Ελαστική απόδοση
 • Εβδομάδα 10 Τεχνικές Βελτίωσης Φασματικής Απόδοσης
  • a. Τομεοποίηση
  • b. Διάσπαση Κυψελών
 • Εβδομάδα 11 Στοιχεία και Τεχνικές Σχεδίασης Φυσικού Στρώματος
  • a. Τεχνικές Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης
  • b. Τεχνικές Αντιμετώπισης Διαλείψεων
  • c. Τεχνικές Αντιμετώπισης Διασυμβολικής Παρεμβολής
 • Εβδομάδα 12 Τυποποιημένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
  • a. GSM (Στοιχεία & Λειτουργίες Φυσικού Στρώματος)
 • Εβδομάδα 13 Τυποποιημένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
  • a. UMTS (Στοιχεία & Λειτουργίες Φυσικού Στρώματος)
Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-322 Διαχείριση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Α. Γαλάνη

Στόχος

Το μάθημα έχει ως στόχο την επικέντρωση σε έννοιες και τεχνολογίες διαχείρισης, καθώς και σε μεθοδολογίες σχεδίασης δικτύων.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος αυτού είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1. Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων
  • Κατηγοριοποιήσεις δικτύων
  • Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης
 • Ενότητα 2. Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης
  • Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management
  • Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Ενότητα 3. Πρότυπο διαχείρισης Internet
  • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι
  • Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • Management Information Base (MIB)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης
 • Ενότητα 4. Περαιτέρω πρότυπα διαχείρισης
  • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI
  • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN
 • Ενότητα 5. Σχεδιασμός δικτύων
  • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης
 • Ενότητα 6. Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ή «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-536 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους

ΨΣ-535 Διαδικτυακός Προγραμματισμός [ΥΔΚ/ΠΣ] -

ΨΣ-323 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS. Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα). Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική). Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης). Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων). Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS. Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας). Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS. Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).
Περισσότερα »

ΨΣ-704 Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων [Ε/ΥΥΥ] -

Στόχος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η κατανόηση βασικών εννοιών που συνιστούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management),
 • η πρακτική εξάσκηση με την σχεδίαση και υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems) και Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management Systems).

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται

 • να είναι ικανοί να κατανοούν και περιγράφουν  έννοιες που σχετίζονται με θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση και αξιοποίησή των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων  σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης,

να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά συστήματα για την Διαχείριση Γνώσεων και Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός  Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών:  Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Διεθνείς Προδιαγραφές Περιγραφής Ικανοτήτων (IMS-RDCEO, HR-XML). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers[1]  (ICT-CFT). Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ικανοτήτων Οργανισμών (Organisational Competences): το πρότυπο περιγραφής της τεχνολογικής ωριμότητας σχολικών μονάδων όπως το πρότυπο NAACE ICT-MARK[2].
Περισσότερα »

ΨΣ-720 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας [ΥΔΚ/ΨΥ] Γ. Βασιλακόπουλος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και παραδείγματα επιτυχών εξελίξεων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, να εισαγάγει βασικές έννοιες της πληροφορικής υγείας όπως αυτές του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (electronic health record), της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, των προτύπων και κωδικοποιήσεων και να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση και τα σχέδια δράσης αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (Βασικές Έννοιες & Ορισμοί).
 • Μονάδες υγείας (Συστήματα Υγείας, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ιατρικές Διαδικασίες).
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Παραδείγματα ΠΣΥ σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Διαδίκτυο και παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Παραδείγματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Κωδικοποιήσεις (π.χ. ICD10, SNOMED, LOINC, DRGs) και Πρότυπα (π.χ. EN 129/67 HEALTH, TC251, HL7, DICOM).
 • Η χρήση της τεχνολογίας της διεισδυτικής πληροφορικής (pervasive & ubiquitous computing) στην Υγεία.
 • Μεθοδολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Ηθικά ζητήματα, ασφάλεια και προστασία πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
Περισσότερα »

ΨΣ-721 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [Ε/ΥΥΥ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, να περιγράψει τα είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, να μελετήσει τις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, τις μεθοδολογίες ανάπτυξης και τον τρόπο διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας με άλλα συστήματα και να παρουσιάσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική – εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
 • Δεδομένα και Πληροφορίες στην Υγεία.
 • Εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και ελληνική πραγματικότητα.
 • Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Διοικητικά, Κλινικά, Νοσηλευτικά).
 • Αρχιτεκτονικές και ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Προκλήσεις και προοπτικές των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
Περισσότερα »

ΨΣ-710 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Στόχος του αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων με έμφαση στις συμβουλευτικές διαδικασίες και την υποστήριξη του ατόμου για τη διαχείριση των συνθηκών του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος (φυσικού ή ψηφιακού) και την περαιτέρω διαμόρφωση της συμπεριφοράς του.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζεται το τρίπτυχο: άτομο-περιβάλλον-συμπεριφορά, με έμφαση στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε συνεχώς να ενεργοποιεί το δυναμικό του, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει σχετικά τις θεωρητικές και τις εφαρμοσμένες γνώσεις του. Σύμφωνα με αυτά το άτομο (εργαζόμενος) θα είναι σε θέση να διαμορφώνει κρίσεις για τις επιλογές και την απόδοσή του (αυτο-αξιολογήσεις), ώστε να λύνει προβλήματα στο ευρύτερο εργασιακό του περιβάλλον, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις για το πλαίσιο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η πορεία προσωπικής αναφοράς, η επαγγελματική εξέλιξη, οι απαιτήσεις επιχείρησης/οργανισμών ή των πελατών, η απόδοση.

Περισσότερα »

ΨΣ-203 Ενσωματωμένα Συστήματα [Ε/ΥΥΥ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Το μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά και σε μεθοδολογική βάση την αρχιτεκτονική και την πολυεπίπεδη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους με έμφαση στα δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αρχιτεκτονική των δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στους επεξεργαστές επικοινωνιών και τις δικτυακές συσκευές, ο μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, οι αρχές σχεδίασης συστημάτων, η μεθοδολογία προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος Linux στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των συστημάτων, η μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών συσκευών και η αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων. Η ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε επόμενο στάδιο είναι σε μεγάλο βαθμό απεξαρτημένη από τις ιδιαιτερότητες και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των συστημάτων και ανάλογη με γνώριμες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς και με την χρήση ειδικών εκδόσεων περιορισμένης λειτουργικότητας των εργαλείων ανάπτυξης.
Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται Εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης προσαρμοσμένων εικόνων συστημάτων αρχείων και λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux για την υποστήριξη δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων. Η έλευση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) απαιτεί την δημιουργία ευέλικτων και εύρωστων συστημάτων που αποτελούνται από λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τομέα και τις δυνατότητες του υλικού.

Περιεχόμενα

 • Επεξεργαστές Επικοινωνιών
  Αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών, ενσωματωμένοι δικτυακοί επεξεργαστικοί πυρήνες, δικτυακές και περιφερειακές συσκευές, χαρτογράφηση μνήμης, πόρτες Ι/Ο και προκαθορισμένες δικτυακές λειτουργίες, ελεγκτές και λειτουργία δικτυακών συσκευών (TDM, serial, ΑΤΜ, fast Ethernet, HDLC, πολλαπλών καναλιών), εξυπηρέτηση αιτήσεων διακοπής.
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων και Συστημική Σχεδίαση
  Ενδεικτικές ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων (έμφαση σε IAD), σχηματική σχεδίαση, αρθρωτή διαφοροποιήσιμη σχεδίαση.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες
  Διαμεταγλωττιστές, GNU cross-development tool chain, βασική αρχικοποίηση συστήματος (JTAG), διαμόρφωση χαρακτηριστικών bootloader, διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος, αρχιτεκτονική πυρήνα, διαμεταγλώττιση, debian packages, ενσωματωμένο σύστημα αρχείων, διαμόρφωση και ενσωμάτωση λειτουργικού συστήματος.
 • Οδηγοί Δικτυακών Συσκευών
  Αρχές σχεδίασης οδηγών δικτυακών συσκευών, συσκευές TDM, Ethernet, HDLC, multi-channel, ανάπτυξη σύνθετης δικτυακής συσκευής πρόσβασης ΑΤΜ, network API λειτουργικού συστήματος Linux.
 • Αξιολόγηση Επίδοσης Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  Μελέτη και ανάλυση επίδοσης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης, interrupt moderation.
 • Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  Δικτυακές υπηρεσίες (NAT, DHCP, routing, IP QoS, VLAN, VPN κλπ), δικτυοκεντρική διαχείριση, τηλεφωνία, Asterisk PBX, οικιακός αυτοματισμός, φωνητική επικοινωνία, βιντεοεπιτήρηση.
 • Περιορισμένα Ενσωματωμένα Συστήματα
  Αναλυτική σχεδίαση συστημάτων και συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων, ultra-low power design, αναλυτική μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών.
 • Εργαστήριο
  Στα πλαίσια του εργαστήριου, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με:

  • Τη διαμόρφωση και κτίσιμο εφαρμογών στο GNU/Linux, καθώς και με εργαλεία για την αυτοματοποίηση αυτών.
  • Τεχνικές απασφαλμάτωσης, διαχείρισης εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις που αποσκοπούν στη επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επιδόσεων και απαιτήσεων σε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.
  • Τη δομή του πυρήνα και τις τεχνικές διαμόρφωσης, κτισίματος και απασφαλμάτωσης. Αναφορά σε ιδιαίτερα χρήσιμες συνταγές διαμόρφωσης.
  • Τη δημιουργία cross-compile αλυσίδας για το διαχωρισμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής στόχου καθώς και τεχνικές επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μέσω εξομοίωσης.
  • Τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού συστήματος και της προσαρμογής αυτής.
  • Τη δομή του root συστήματος αρχείων, τη σημασία των συστημάτων αρχείων στο Linux και την κατανόηση του διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων αρχείων και ψευδο-συστημάτων αρχείων καθώς και τους διάφορους τύπους που υπάρχουν και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  • Εργαλεία για την ολοκλήρωση και παραγωγή του τελικού λειτουργικού συστήματος.
Περισσότερα »

ΨΣ-409 Κοινωνικά Δίκτυα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη των κοινωνικών δικτύων. Το μάθημα εστιάζει στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, τις πληροφοριακές τους ιδιότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής τους και της ανάδυσης κοινωικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τη διάχυση πληροφορίας, την στρατηγική αλληλεπίδραση και την συλλογική συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον ιδέες από τη Θεωρία Γράφων, την Θεωρία Παιγνίων και τα Δυναμικά Συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των συγκεκριμένων φαινομένων. Όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα που περιγράφονται εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί στο Facebook, στους αλγόριθμούς που διέπουν τη λειτουργία μηχανών αναζήτησης όπως η Google, και στην εμφάνιση και επικράτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως η Microsoft και η Apple.

Περιεχόμενα

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων
 • Στοιχεία Θεωρίας Γράφων (Ορισμοί, Μονοπάτια, Συνδεσιμότητα, Συστατικά, Αναζήτηση)
 • Κοινωνικοί Δεσμοί (Ισχυροί και Ασθενείς Δεσμοί, Τριαδική Ολοκλήρωση, Γέφυρες, Δομικά Κενά, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φαινόμενα 6-βαθμών Διαχωρισμού)
 • Θέματα Κοινωνικού Περιβάλλοντος (Ομοφιλία, Συμμετοχή σε Ομάδες, Διαχωρισμός)
 • Κοινωνική Εξισορρόπηση (Ισχυρές και Ασθενείς Μορφές Δομικής Εξισορρόπησης σε Κοινωνικά Δίκτυα)
 • Βασικές Έννοιες Θεωρίας Παιγνίων (Ορισμοί, Μέθοδοι Συλλογισμού σχετικά με τη Συμπεριφορά σε Παίγνια, Βέλτιστες Κινήσεις)
 • Η έννοια της Ισορροπίας στα Παίγνια (Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Συγχρονισμού, Πολλαπλα Σημεία Ισορροπίας)
 • Στρατηγικές Παιγνίων (Μικτές Στρατηγικές, Pareto-Βελτιστοποίηση, Κοινωνική Βελτιστοποίηση, Κυρίαρχες Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια)
 • Εξελικτικά Παίγνια (Αρμοστικότητα, Εξελικτικά ΣταθερέςΣτρατηγικές)
 • Η Δομή του Παγκόσμιου Ιστού (Ανάλυση Συνδέσμων, Αναζήτηση στον Ιστό)
 • Αλυσίδες Πληροφόρησης (Συμμόρωση με το Πλήθος,Φαινόμενα Αγέλης)
 • Φαινόμενα Δημοφιλίας (Power laws, Rich-get-richer Μοντέλα, Φαινόμενα Long Tail)
 • Διάχυση Πληροφορίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Μοντέλα Διάχυσης, Ο ρόλος των Ομάδων και των Ασθενών Δεσμών)
Περισσότερα »

ΨΣ-521 Ανάκτηση Πληροφοριών [Ε/ΣΛΔ] Διδάκτορας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων για συλλογή, ευρετηρίαση και αναζήτηση κειμένων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης συστημάτων.

Επιπρόσθετα, θα καλυφθούν πιο πρόσφατες τάσεις ανάκτησης πληροφοριών, όπως ανάκτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό, και ανάκτηση πληροφοριών από XML έγγραφα.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες
 • Κατασκευή και συμπίεση ευρετηρίων
 • Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (το boolean μοντέλο, το μοντέλο διανυσματικού χώρου, πιθανοτικά μοντέλα)
 • Υπολογισμός από σκορ και κατάταξη κειμένων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Μοντέλα γλωσσών
 • Ανάκτηση πληροφοριών από XML με βάση το περιεχόμενο
 • Βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Crawling και ευρετήρια στο διαδίκτυο
 • Αρχιτεκτονική διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης, support vector machines, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κειμένων
Περισσότερα »

ΨΣ-804 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Περιεχόμενα

Στα περιεχόμενα του μαθήματος αναλύονται οι αρχιτεκτονικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στους βασικούς αντιπροσώπους των κινητών/ασύρματων δικτύων όπως :

 • ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs),
 • δίκτυα προσωπικής περιοχής (Bluetooth),
 • συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (RFID),
 • κινητά δίκτυα δεύτερης και τρίτης γενιάς (GSM, GPRS, UMTS,),
 • ετερογενή δίκτυα τέταρτης γενιάς,
 • αυτοφυή δίκτυα (ad hoc)
 • δίκτυα αισθητήρων (sensor networks).
Περισσότερα »

ΨΣ-312 Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Περιεχόμενα

 • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
 • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
 • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
 • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
 • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
 • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
 • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x.
 • Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.
Περισσότερα »

ΨΣ-308 Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η υλοποίηση προσομοιώσεων Monte Carlo στο λογισμικό MATLAB για διάφορες ψηφιακές διαμορφώσεις και ο υπολογισμός της επίδοσής τους σε διαύλους με θόρυβο και διάλλειψη (fading). Έμφαση δίνεται στην επίδοση κωδικοποιημένης μετάδοσης πληροφορίας αλλά και σε ψηφιακά συστήματα OFDM και CDMA.

Περιεχόμενα

 • Υλοποίηση στο λογισμικό MATLAB των αλγορίθμων για τον πομπό και τον δέκτη των ψηφιακών διαμορφώσεων: M-PSK, M-QAM, FSK, MSK, GMSK, και DPSK.
 • Υλοποίηση προσομοίωσης Monte Carlo για την εύρεση του bit error rate (BER) και symbol error rate (SER) των παραπάνω ψηφιακών συστημάτων σε δίαυλο με αθροιστικό λευκό Γκαουσιανό θόρυβο (AWGN) και Rayleigh διάλειψη.
 • Μελέτη της επίδρασης των φίλτρων raised cosine στο BER των συστημάτων.
 • Υλοποίηση στο MATLAB της συνελικτικής κωδικοποίησης και Viterbi αποκωδικοποίησης και εύρεση με Monte Carlo προσομοίωση του BER για κωδικοποιημένη μετάδοση των διαφόρων ψηφιακών διαμορφώσεων.
 • Προσομοίωση συστήματος OFDM στο MATLAB.
 • Προσομοίωση συστήματος CDMA στο MATLAB και εύρεση του BER συναρτήσει του αριθμού των χρηστών που ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το δίαυλο.
Περισσότερα »

ΨΣ-730 Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας [Ε/Γενικό] Σ. Ρετάλης, Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Ορισμοί, στόχοι και δείκτες Καινοτομίας (στρατηγική, οργάνωση, προϊόντα, διαδικασίες, προώθηση)
 • Στρατηγική και τεχνικές διαχείρισης Καινοτομίας
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές διαστάσεις
 • Οικολογική καινοτομία – Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Βέλτιστες πρακτικές σε:
  • Επιχειρήσεις (Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες)
  • Τριτογενή Τομέα
  • Δημόσιο τομέα – Αύξηση αποδοτικότητας – μείωση γραφειοκρατίας
  • Ρύθμιση του χώρου – Πολεοδομικές και Χωροταξικές διαστάσεις
  • Κατασκευές – Δημόσια και Ιδιωτικά έργα
  • Ορυκτές Πρώτες Ύλες
  • Βιομηχανία
  • Τουρισμό – Γενικό και Ειδικό θεματικό
  • Πρωτογενή Τομέα
Περισσότερα »

ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Στόχος­

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη των μεθόδων εισαγωγής της πληροφορικής στην εκπαίδευση και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία τεχνικών προγραμματισμού εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα μελετώνται θέματα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες στο αντικείμενο του συναρτησιακού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τη διδασκαλία πληροφορικής σε ενήλικους (ιδιαιτερότητες και ανάγκες), την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία της πληροφορική.

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
 • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
 • Διαδικτυακές τεχνολογίες και περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
Περισσότερα »

ΨΣ-207 Κατανεμημένα Συστήματα [ΥΔΚ/ΑΣ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Το μάθημα έχει στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με ισχυρές γνώσεις σε θέματα θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων (βασικές έννοιες και αρχές, συστατικά στοιχεία, προσεγγίσεις σχεδίασης, προγραμματιστικά προβλήματα υλοποίησης), ώστε να αποκτήσουν πολύ καλή αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κατανεμημένα συστήματα, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από αυτά.

Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές αρχές της παράλληλης και της κατανεμημένης επεξεργασίας. Η παράλληλη επεξεργασία έχει στόχο να ικανοποιήσει τη συνεχόμενη αύξηση των απαιτήσεων του χρήστη σε υπολογιστική ισχύ με την χρησιμοποίηση πολλών επεξεργαστικών μονάδων οι οποίες εργάζονται παράλληλα για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος (ενός αλγορίθμου). Η κατανεμημένη επεξεργασία από την άλλη μεριά έχει στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη κατανομής δεδομένων και υπηρεσιών σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. δίκτυο Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών μιας τράπεζας, e-mail, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, κλπ). Τα δύο αντικείμενα συναντώνται στις κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται όπως τη δικτύωση των υπολογιστών, τις μεθόδους τεμαχισμού του προβλήματος, την αποφυγή αδιεξόδων κλπ. Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της ταχύτητας των δικτύων κατανεμημένης επεξεργασίας (Gigabit Ethernet, ATM, κλπ) η σχέση μεταξύ παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας γίνεται όλο και πιο στενή.

Περιεχόμενα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Η έννοια του κατανεμημένου συστήματος
 • Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
 • Στόχοι
 • Ζητήματα Υλικού
 • Ζητήματα Λογισμικού
 • Ζητήματα Σχεδίασης
 • Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή
 • Αλγόριθμοι κατανεμημένων συστημάτων
 • Υπηρεσίες ιστού

Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν προγραμματιστικές εργασίες με απώτερο στόχο την εξοικείωση τους με τεχνικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.

Περισσότερα »

ΨΣ-722 Τηλεϊατρική [Ε/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-920-1 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920-1 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 8oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-506 Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων [ΥΔΚ/ΔΔ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της εξόρυξης δεδομένων παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές απαιτήσεις και αναγκές για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Στα πλάισια του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση αλγορίθμων εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης εξόρυξης γνώσης/μάθησης, όπως συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση, κανόνες συσχέτισης. Επίσης γίνεται αναφορά στις κύριες τεχνικές οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων και την αξιοποίηση των λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • 1 Εισαγωγή στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων/γνώσης.
  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων. Παρουσιάση των βασικών βημάτων της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων. Απαιτήσεις και ανασκόπηση των βασικών εργασιών εξόρυξης δεδομένων
 • 2 Προ-επεξεργασία δεδομένων
  • Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων.
 • 3 Aποθήκες Δεδομένων
  • Πολυδιάστατα μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Υλοποίηση Αποθηκών Δεδομένων, OLAP Servers (ROLAP, MOLAP, HOLAP)
 • 4 Συσταδοποίηση (Clustering).
  • Μέθοδοι συσταδοποίησης. Παρουσιάση βασικών αλγορίθμων συσταδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, πυκνότητας κλπ). Εφαρμογές συσταδοποίησης.
 • 5 Κατηγοριοποίηση (Classification)
  • Bayesian classifiers, Δέντρα αποφάσεων (decision trees), νευρωνικά δίκτυα, μέθοδος κοντινότερων γειτόνων (k-NN)
 • 6 Κανόνες συσχέτισης (Association Rules) .
  • Αλγόριθμος Apriori, σύγκριση αλγορίθμων, αντιπροσωπευτικοί κανόνες συσχέτισης.
 • 7 Εκτίμηση ποιότητας μεθόδων εξόρυξης γνώσης
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων κατηγοριοποίησης, κανόνων συσχέτισης, μέθοδοι εγκυρότητας συστάδας (cluster validity)
 • 8 Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστο (ΠΙ).
  • Καλύπτονται θέματα που αφορούν σε ανάλυση υπερσυνδέσμων (Link Analysis), αναζήτηση στο ΠΙ (Web Search), αλγορίθμους κατάταξης (Page ranking algorithms)
Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-535 Διαδικτυακός Προγραμματισμός [ΥΔΚ/ΠΣ] -

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-506 Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων [ΥΔΚ/ΔΔ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της εξόρυξης δεδομένων παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές απαιτήσεις και αναγκές για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Στα πλάισια του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση αλγορίθμων εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης εξόρυξης γνώσης/μάθησης, όπως συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση, κανόνες συσχέτισης. Επίσης γίνεται αναφορά στις κύριες τεχνικές οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων και την αξιοποίηση των λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • 1 Εισαγωγή στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων/γνώσης.
  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων. Παρουσιάση των βασικών βημάτων της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων. Απαιτήσεις και ανασκόπηση των βασικών εργασιών εξόρυξης δεδομένων
 • 2 Προ-επεξεργασία δεδομένων
  • Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων.
 • 3 Aποθήκες Δεδομένων
  • Πολυδιάστατα μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Υλοποίηση Αποθηκών Δεδομένων, OLAP Servers (ROLAP, MOLAP, HOLAP)
 • 4 Συσταδοποίηση (Clustering).
  • Μέθοδοι συσταδοποίησης. Παρουσιάση βασικών αλγορίθμων συσταδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, πυκνότητας κλπ). Εφαρμογές συσταδοποίησης.
 • 5 Κατηγοριοποίηση (Classification)
  • Bayesian classifiers, Δέντρα αποφάσεων (decision trees), νευρωνικά δίκτυα, μέθοδος κοντινότερων γειτόνων (k-NN)
 • 6 Κανόνες συσχέτισης (Association Rules) .
  • Αλγόριθμος Apriori, σύγκριση αλγορίθμων, αντιπροσωπευτικοί κανόνες συσχέτισης.
 • 7 Εκτίμηση ποιότητας μεθόδων εξόρυξης γνώσης
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων κατηγοριοποίησης, κανόνων συσχέτισης, μέθοδοι εγκυρότητας συστάδας (cluster validity)
 • 8 Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστο (ΠΙ).
  • Καλύπτονται θέματα που αφορούν σε ανάλυση υπερσυνδέσμων (Link Analysis), αναζήτηση στο ΠΙ (Web Search), αλγορίθμους κατάταξης (Page ranking algorithms)
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-536 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους

ΨΣ-323 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS. Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα). Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική). Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης). Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων). Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS. Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας). Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS. Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).
Περισσότερα »

ΨΣ-704 Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων [Ε/ΥΥΥ] -

Στόχος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η κατανόηση βασικών εννοιών που συνιστούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management),
 • η πρακτική εξάσκηση με την σχεδίαση και υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems) και Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management Systems).

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται

 • να είναι ικανοί να κατανοούν και περιγράφουν  έννοιες που σχετίζονται με θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση και αξιοποίησή των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων  σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης,

να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά συστήματα για την Διαχείριση Γνώσεων και Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός  Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών:  Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Διεθνείς Προδιαγραφές Περιγραφής Ικανοτήτων (IMS-RDCEO, HR-XML). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers[1]  (ICT-CFT). Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ικανοτήτων Οργανισμών (Organisational Competences): το πρότυπο περιγραφής της τεχνολογικής ωριμότητας σχολικών μονάδων όπως το πρότυπο NAACE ICT-MARK[2].
Περισσότερα »

ΨΣ-720 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας [ΥΔΚ/ΨΥ] Γ. Βασιλακόπουλος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και παραδείγματα επιτυχών εξελίξεων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, να εισαγάγει βασικές έννοιες της πληροφορικής υγείας όπως αυτές του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (electronic health record), της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, των προτύπων και κωδικοποιήσεων και να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση και τα σχέδια δράσης αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (Βασικές Έννοιες & Ορισμοί).
 • Μονάδες υγείας (Συστήματα Υγείας, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ιατρικές Διαδικασίες).
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Παραδείγματα ΠΣΥ σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Διαδίκτυο και παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Παραδείγματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Κωδικοποιήσεις (π.χ. ICD10, SNOMED, LOINC, DRGs) και Πρότυπα (π.χ. EN 129/67 HEALTH, TC251, HL7, DICOM).
 • Η χρήση της τεχνολογίας της διεισδυτικής πληροφορικής (pervasive & ubiquitous computing) στην Υγεία.
 • Μεθοδολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Ηθικά ζητήματα, ασφάλεια και προστασία πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
Περισσότερα »

ΨΣ-721 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [Ε/ΥΥΥ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, να περιγράψει τα είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, να μελετήσει τις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, τις μεθοδολογίες ανάπτυξης και τον τρόπο διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας με άλλα συστήματα και να παρουσιάσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική – εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
 • Δεδομένα και Πληροφορίες στην Υγεία.
 • Εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και ελληνική πραγματικότητα.
 • Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Διοικητικά, Κλινικά, Νοσηλευτικά).
 • Αρχιτεκτονικές και ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Προκλήσεις και προοπτικές των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
Περισσότερα »

ΨΣ-710 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Στόχος του αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων με έμφαση στις συμβουλευτικές διαδικασίες και την υποστήριξη του ατόμου για τη διαχείριση των συνθηκών του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος (φυσικού ή ψηφιακού) και την περαιτέρω διαμόρφωση της συμπεριφοράς του.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζεται το τρίπτυχο: άτομο-περιβάλλον-συμπεριφορά, με έμφαση στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε συνεχώς να ενεργοποιεί το δυναμικό του, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει σχετικά τις θεωρητικές και τις εφαρμοσμένες γνώσεις του. Σύμφωνα με αυτά το άτομο (εργαζόμενος) θα είναι σε θέση να διαμορφώνει κρίσεις για τις επιλογές και την απόδοσή του (αυτο-αξιολογήσεις), ώστε να λύνει προβλήματα στο ευρύτερο εργασιακό του περιβάλλον, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις για το πλαίσιο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η πορεία προσωπικής αναφοράς, η επαγγελματική εξέλιξη, οι απαιτήσεις επιχείρησης/οργανισμών ή των πελατών, η απόδοση.

Περισσότερα »

ΨΣ-409 Κοινωνικά Δίκτυα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη των κοινωνικών δικτύων. Το μάθημα εστιάζει στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, τις πληροφοριακές τους ιδιότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής τους και της ανάδυσης κοινωικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τη διάχυση πληροφορίας, την στρατηγική αλληλεπίδραση και την συλλογική συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον ιδέες από τη Θεωρία Γράφων, την Θεωρία Παιγνίων και τα Δυναμικά Συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των συγκεκριμένων φαινομένων. Όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα που περιγράφονται εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί στο Facebook, στους αλγόριθμούς που διέπουν τη λειτουργία μηχανών αναζήτησης όπως η Google, και στην εμφάνιση και επικράτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως η Microsoft και η Apple.

Περιεχόμενα

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων
 • Στοιχεία Θεωρίας Γράφων (Ορισμοί, Μονοπάτια, Συνδεσιμότητα, Συστατικά, Αναζήτηση)
 • Κοινωνικοί Δεσμοί (Ισχυροί και Ασθενείς Δεσμοί, Τριαδική Ολοκλήρωση, Γέφυρες, Δομικά Κενά, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φαινόμενα 6-βαθμών Διαχωρισμού)
 • Θέματα Κοινωνικού Περιβάλλοντος (Ομοφιλία, Συμμετοχή σε Ομάδες, Διαχωρισμός)
 • Κοινωνική Εξισορρόπηση (Ισχυρές και Ασθενείς Μορφές Δομικής Εξισορρόπησης σε Κοινωνικά Δίκτυα)
 • Βασικές Έννοιες Θεωρίας Παιγνίων (Ορισμοί, Μέθοδοι Συλλογισμού σχετικά με τη Συμπεριφορά σε Παίγνια, Βέλτιστες Κινήσεις)
 • Η έννοια της Ισορροπίας στα Παίγνια (Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Συγχρονισμού, Πολλαπλα Σημεία Ισορροπίας)
 • Στρατηγικές Παιγνίων (Μικτές Στρατηγικές, Pareto-Βελτιστοποίηση, Κοινωνική Βελτιστοποίηση, Κυρίαρχες Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια)
 • Εξελικτικά Παίγνια (Αρμοστικότητα, Εξελικτικά ΣταθερέςΣτρατηγικές)
 • Η Δομή του Παγκόσμιου Ιστού (Ανάλυση Συνδέσμων, Αναζήτηση στον Ιστό)
 • Αλυσίδες Πληροφόρησης (Συμμόρωση με το Πλήθος,Φαινόμενα Αγέλης)
 • Φαινόμενα Δημοφιλίας (Power laws, Rich-get-richer Μοντέλα, Φαινόμενα Long Tail)
 • Διάχυση Πληροφορίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Μοντέλα Διάχυσης, Ο ρόλος των Ομάδων και των Ασθενών Δεσμών)
Περισσότερα »

ΨΣ-203 Ενσωματωμένα Συστήματα [Ε/ΥΥΥ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Το μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά και σε μεθοδολογική βάση την αρχιτεκτονική και την πολυεπίπεδη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους με έμφαση στα δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αρχιτεκτονική των δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στους επεξεργαστές επικοινωνιών και τις δικτυακές συσκευές, ο μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, οι αρχές σχεδίασης συστημάτων, η μεθοδολογία προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος Linux στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των συστημάτων, η μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών συσκευών και η αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων. Η ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε επόμενο στάδιο είναι σε μεγάλο βαθμό απεξαρτημένη από τις ιδιαιτερότητες και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των συστημάτων και ανάλογη με γνώριμες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς και με την χρήση ειδικών εκδόσεων περιορισμένης λειτουργικότητας των εργαλείων ανάπτυξης.
Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται Εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης προσαρμοσμένων εικόνων συστημάτων αρχείων και λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux για την υποστήριξη δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων. Η έλευση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) απαιτεί την δημιουργία ευέλικτων και εύρωστων συστημάτων που αποτελούνται από λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τομέα και τις δυνατότητες του υλικού.

Περιεχόμενα

 • Επεξεργαστές Επικοινωνιών
  Αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών, ενσωματωμένοι δικτυακοί επεξεργαστικοί πυρήνες, δικτυακές και περιφερειακές συσκευές, χαρτογράφηση μνήμης, πόρτες Ι/Ο και προκαθορισμένες δικτυακές λειτουργίες, ελεγκτές και λειτουργία δικτυακών συσκευών (TDM, serial, ΑΤΜ, fast Ethernet, HDLC, πολλαπλών καναλιών), εξυπηρέτηση αιτήσεων διακοπής.
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων και Συστημική Σχεδίαση
  Ενδεικτικές ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων (έμφαση σε IAD), σχηματική σχεδίαση, αρθρωτή διαφοροποιήσιμη σχεδίαση.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες
  Διαμεταγλωττιστές, GNU cross-development tool chain, βασική αρχικοποίηση συστήματος (JTAG), διαμόρφωση χαρακτηριστικών bootloader, διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος, αρχιτεκτονική πυρήνα, διαμεταγλώττιση, debian packages, ενσωματωμένο σύστημα αρχείων, διαμόρφωση και ενσωμάτωση λειτουργικού συστήματος.
 • Οδηγοί Δικτυακών Συσκευών
  Αρχές σχεδίασης οδηγών δικτυακών συσκευών, συσκευές TDM, Ethernet, HDLC, multi-channel, ανάπτυξη σύνθετης δικτυακής συσκευής πρόσβασης ΑΤΜ, network API λειτουργικού συστήματος Linux.
 • Αξιολόγηση Επίδοσης Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  Μελέτη και ανάλυση επίδοσης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης, interrupt moderation.
 • Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  Δικτυακές υπηρεσίες (NAT, DHCP, routing, IP QoS, VLAN, VPN κλπ), δικτυοκεντρική διαχείριση, τηλεφωνία, Asterisk PBX, οικιακός αυτοματισμός, φωνητική επικοινωνία, βιντεοεπιτήρηση.
 • Περιορισμένα Ενσωματωμένα Συστήματα
  Αναλυτική σχεδίαση συστημάτων και συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων, ultra-low power design, αναλυτική μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών.
 • Εργαστήριο
  Στα πλαίσια του εργαστήριου, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με:

  • Τη διαμόρφωση και κτίσιμο εφαρμογών στο GNU/Linux, καθώς και με εργαλεία για την αυτοματοποίηση αυτών.
  • Τεχνικές απασφαλμάτωσης, διαχείρισης εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις που αποσκοπούν στη επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επιδόσεων και απαιτήσεων σε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.
  • Τη δομή του πυρήνα και τις τεχνικές διαμόρφωσης, κτισίματος και απασφαλμάτωσης. Αναφορά σε ιδιαίτερα χρήσιμες συνταγές διαμόρφωσης.
  • Τη δημιουργία cross-compile αλυσίδας για το διαχωρισμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής στόχου καθώς και τεχνικές επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μέσω εξομοίωσης.
  • Τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού συστήματος και της προσαρμογής αυτής.
  • Τη δομή του root συστήματος αρχείων, τη σημασία των συστημάτων αρχείων στο Linux και την κατανόηση του διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων αρχείων και ψευδο-συστημάτων αρχείων καθώς και τους διάφορους τύπους που υπάρχουν και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  • Εργαλεία για την ολοκλήρωση και παραγωγή του τελικού λειτουργικού συστήματος.
Περισσότερα »

ΨΣ-521 Ανάκτηση Πληροφοριών [Ε/ΣΛΔ] Διδάκτορας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων για συλλογή, ευρετηρίαση και αναζήτηση κειμένων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης συστημάτων.

Επιπρόσθετα, θα καλυφθούν πιο πρόσφατες τάσεις ανάκτησης πληροφοριών, όπως ανάκτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό, και ανάκτηση πληροφοριών από XML έγγραφα.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες
 • Κατασκευή και συμπίεση ευρετηρίων
 • Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (το boolean μοντέλο, το μοντέλο διανυσματικού χώρου, πιθανοτικά μοντέλα)
 • Υπολογισμός από σκορ και κατάταξη κειμένων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Μοντέλα γλωσσών
 • Ανάκτηση πληροφοριών από XML με βάση το περιεχόμενο
 • Βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Crawling και ευρετήρια στο διαδίκτυο
 • Αρχιτεκτονική διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης, support vector machines, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κειμένων
Περισσότερα »

ΨΣ-804 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Περιεχόμενα

Στα περιεχόμενα του μαθήματος αναλύονται οι αρχιτεκτονικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στους βασικούς αντιπροσώπους των κινητών/ασύρματων δικτύων όπως :

 • ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs),
 • δίκτυα προσωπικής περιοχής (Bluetooth),
 • συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (RFID),
 • κινητά δίκτυα δεύτερης και τρίτης γενιάς (GSM, GPRS, UMTS,),
 • ετερογενή δίκτυα τέταρτης γενιάς,
 • αυτοφυή δίκτυα (ad hoc)
 • δίκτυα αισθητήρων (sensor networks).
Περισσότερα »

ΨΣ-312 Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Περιεχόμενα

 • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
 • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
 • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
 • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
 • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
 • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
 • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x.
 • Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.
Περισσότερα »

ΨΣ-308 Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η υλοποίηση προσομοιώσεων Monte Carlo στο λογισμικό MATLAB για διάφορες ψηφιακές διαμορφώσεις και ο υπολογισμός της επίδοσής τους σε διαύλους με θόρυβο και διάλλειψη (fading). Έμφαση δίνεται στην επίδοση κωδικοποιημένης μετάδοσης πληροφορίας αλλά και σε ψηφιακά συστήματα OFDM και CDMA.

Περιεχόμενα

 • Υλοποίηση στο λογισμικό MATLAB των αλγορίθμων για τον πομπό και τον δέκτη των ψηφιακών διαμορφώσεων: M-PSK, M-QAM, FSK, MSK, GMSK, και DPSK.
 • Υλοποίηση προσομοίωσης Monte Carlo για την εύρεση του bit error rate (BER) και symbol error rate (SER) των παραπάνω ψηφιακών συστημάτων σε δίαυλο με αθροιστικό λευκό Γκαουσιανό θόρυβο (AWGN) και Rayleigh διάλειψη.
 • Μελέτη της επίδρασης των φίλτρων raised cosine στο BER των συστημάτων.
 • Υλοποίηση στο MATLAB της συνελικτικής κωδικοποίησης και Viterbi αποκωδικοποίησης και εύρεση με Monte Carlo προσομοίωση του BER για κωδικοποιημένη μετάδοση των διαφόρων ψηφιακών διαμορφώσεων.
 • Προσομοίωση συστήματος OFDM στο MATLAB.
 • Προσομοίωση συστήματος CDMA στο MATLAB και εύρεση του BER συναρτήσει του αριθμού των χρηστών που ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το δίαυλο.
Περισσότερα »

ΨΣ-730 Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας [Ε/Γενικό] Σ. Ρετάλης, Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Ορισμοί, στόχοι και δείκτες Καινοτομίας (στρατηγική, οργάνωση, προϊόντα, διαδικασίες, προώθηση)
 • Στρατηγική και τεχνικές διαχείρισης Καινοτομίας
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές διαστάσεις
 • Οικολογική καινοτομία – Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Βέλτιστες πρακτικές σε:
  • Επιχειρήσεις (Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες)
  • Τριτογενή Τομέα
  • Δημόσιο τομέα – Αύξηση αποδοτικότητας – μείωση γραφειοκρατίας
  • Ρύθμιση του χώρου – Πολεοδομικές και Χωροταξικές διαστάσεις
  • Κατασκευές – Δημόσια και Ιδιωτικά έργα
  • Ορυκτές Πρώτες Ύλες
  • Βιομηχανία
  • Τουρισμό – Γενικό και Ειδικό θεματικό
  • Πρωτογενή Τομέα
Περισσότερα »

ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Στόχος­

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη των μεθόδων εισαγωγής της πληροφορικής στην εκπαίδευση και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία τεχνικών προγραμματισμού εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα μελετώνται θέματα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες στο αντικείμενο του συναρτησιακού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τη διδασκαλία πληροφορικής σε ενήλικους (ιδιαιτερότητες και ανάγκες), την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία της πληροφορική.

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
 • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
 • Διαδικτυακές τεχνολογίες και περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
Περισσότερα »

ΨΣ-302 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ψηφιακών κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και των μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων σχεδίασης και των τεχνικών αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την ασύρματη διάδοση σε χρονικά μεταβαλλόμενο δίαυλο με την παρουσία πολυδιαδρομικών συνιστωσών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν βασικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στις τεχνικές του φυσικού στρώματος.

Περιεχόμενα

 • Εβδομάδα 1 Στοιχεία Ραδιοσυστημάτων Κινητών Επικοινωνιών
  • a. Τύποι κυψελών
  • b. Τύποι Διαύλων Επικοινωνίας
  • c. Βασικές Λειτουργίες Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 2 Πρόσβαση στο Δίαυλο
  • a. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης
  • b. Τεχνικές Τυχαίας Πρόσβασης
 • Εβδομάδα 3 Εξέλιξη Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών
  • a. Κυψελωτά Συστήματα 1ης, 2ης, και 3ης Γενιάς
  • b. Συστήματα Ασύρματης Τηλεφωνίας
  • c. Συστήματα Τηλεειδοποίησης
  • d. Συστήματα WLANs, WPANs, PMRs
 • Εβδομάδα 4 Κυψέλες και Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων
  • a. Στοιχεία από τη γεωμετρία κανονικών εξαγώνων
  • b. Σχεδίαση Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 5 Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση και Απόδοση Συστημάτων
  • a. Στοιχεία από Θεωρία Ουρών
  • b. Μοντέλο Erlang B
  • c. Μοντέλο Erlang C
  • d. Φασματικά Απόδοση Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 6 Ασύρματη Διάδοση
  • a. Πολυδιαδρομική Διάδοση
  • b. Διαλείψεις και Ολίσθηση Doppler
  • c. Απώλειες Διάδοσης
 • Εβδομάδα 7 Ασύρματη Διάδοση
  • a. Σκίαση
  • b. Καθορισμός περιοχής κάλυψης
  • c. Όρια χωρητικότητας για ραδιοδιαύλους
 • Εβδομάδα 8 Παρεμβολές
  • a. Ομοδιαυλικές Παρεμβολές και Θόρυβος (Καθορισμός ελάχιστης εκπεμπόμενης ισχύος και απόστασης επαναχρησιμοποίησης)
  • b. Παρεμβολές Γειτονικών Διαύλων
 • Εβδομάδα 9 Τεχνικές Μεταπομπής και Απόδοσης Διαύλων
  • a. Κατηγοριοποίηση τεχνικών μεταπομπής
  • b. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα τεχνικών
  • c. Σταθερή απόδοση
  • d. Δυναμική απόδοση
  • e. Ελαστική απόδοση
 • Εβδομάδα 10 Τεχνικές Βελτίωσης Φασματικής Απόδοσης
  • a. Τομεοποίηση
  • b. Διάσπαση Κυψελών
 • Εβδομάδα 11 Στοιχεία και Τεχνικές Σχεδίασης Φυσικού Στρώματος
  • a. Τεχνικές Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης
  • b. Τεχνικές Αντιμετώπισης Διαλείψεων
  • c. Τεχνικές Αντιμετώπισης Διασυμβολικής Παρεμβολής
 • Εβδομάδα 12 Τυποποιημένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
  • a. GSM (Στοιχεία & Λειτουργίες Φυσικού Στρώματος)
 • Εβδομάδα 13 Τυποποιημένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
  • a. UMTS (Στοιχεία & Λειτουργίες Φυσικού Στρώματος)
Περισσότερα »

ΨΣ-322 Διαχείριση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Α. Γαλάνη

Στόχος

Το μάθημα έχει ως στόχο την επικέντρωση σε έννοιες και τεχνολογίες διαχείρισης, καθώς και σε μεθοδολογίες σχεδίασης δικτύων.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος αυτού είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1. Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων
  • Κατηγοριοποιήσεις δικτύων
  • Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης
 • Ενότητα 2. Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης
  • Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management
  • Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Ενότητα 3. Πρότυπο διαχείρισης Internet
  • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι
  • Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • Management Information Base (MIB)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης
 • Ενότητα 4. Περαιτέρω πρότυπα διαχείρισης
  • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI
  • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN
 • Ενότητα 5. Σχεδιασμός δικτύων
  • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης
 • Ενότητα 6. Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων
Περισσότερα »

ΨΣ-207 Κατανεμημένα Συστήματα [ΥΔΚ/ΑΣ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Το μάθημα έχει στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με ισχυρές γνώσεις σε θέματα θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων (βασικές έννοιες και αρχές, συστατικά στοιχεία, προσεγγίσεις σχεδίασης, προγραμματιστικά προβλήματα υλοποίησης), ώστε να αποκτήσουν πολύ καλή αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κατανεμημένα συστήματα, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από αυτά.

Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές αρχές της παράλληλης και της κατανεμημένης επεξεργασίας. Η παράλληλη επεξεργασία έχει στόχο να ικανοποιήσει τη συνεχόμενη αύξηση των απαιτήσεων του χρήστη σε υπολογιστική ισχύ με την χρησιμοποίηση πολλών επεξεργαστικών μονάδων οι οποίες εργάζονται παράλληλα για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος (ενός αλγορίθμου). Η κατανεμημένη επεξεργασία από την άλλη μεριά έχει στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη κατανομής δεδομένων και υπηρεσιών σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. δίκτυο Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών μιας τράπεζας, e-mail, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, κλπ). Τα δύο αντικείμενα συναντώνται στις κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται όπως τη δικτύωση των υπολογιστών, τις μεθόδους τεμαχισμού του προβλήματος, την αποφυγή αδιεξόδων κλπ. Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της ταχύτητας των δικτύων κατανεμημένης επεξεργασίας (Gigabit Ethernet, ATM, κλπ) η σχέση μεταξύ παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας γίνεται όλο και πιο στενή.

Περιεχόμενα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Η έννοια του κατανεμημένου συστήματος
 • Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
 • Στόχοι
 • Ζητήματα Υλικού
 • Ζητήματα Λογισμικού
 • Ζητήματα Σχεδίασης
 • Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή
 • Αλγόριθμοι κατανεμημένων συστημάτων
 • Υπηρεσίες ιστού

Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν προγραμματιστικές εργασίες με απώτερο στόχο την εξοικείωση τους με τεχνικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.

Περισσότερα »

ΨΣ-722 Τηλεϊατρική [Ε/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-920-1 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920-1 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 8oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-207 Κατανεμημένα Συστήματα [ΥΔΚ/ΑΣ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Το μάθημα έχει στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με ισχυρές γνώσεις σε θέματα θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων (βασικές έννοιες και αρχές, συστατικά στοιχεία, προσεγγίσεις σχεδίασης, προγραμματιστικά προβλήματα υλοποίησης), ώστε να αποκτήσουν πολύ καλή αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κατανεμημένα συστήματα, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από αυτά.

Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές αρχές της παράλληλης και της κατανεμημένης επεξεργασίας. Η παράλληλη επεξεργασία έχει στόχο να ικανοποιήσει τη συνεχόμενη αύξηση των απαιτήσεων του χρήστη σε υπολογιστική ισχύ με την χρησιμοποίηση πολλών επεξεργαστικών μονάδων οι οποίες εργάζονται παράλληλα για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος (ενός αλγορίθμου). Η κατανεμημένη επεξεργασία από την άλλη μεριά έχει στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη κατανομής δεδομένων και υπηρεσιών σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. δίκτυο Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών μιας τράπεζας, e-mail, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, κλπ). Τα δύο αντικείμενα συναντώνται στις κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται όπως τη δικτύωση των υπολογιστών, τις μεθόδους τεμαχισμού του προβλήματος, την αποφυγή αδιεξόδων κλπ. Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της ταχύτητας των δικτύων κατανεμημένης επεξεργασίας (Gigabit Ethernet, ATM, κλπ) η σχέση μεταξύ παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας γίνεται όλο και πιο στενή.

Περιεχόμενα

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Η έννοια του κατανεμημένου συστήματος
 • Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
 • Στόχοι
 • Ζητήματα Υλικού
 • Ζητήματα Λογισμικού
 • Ζητήματα Σχεδίασης
 • Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή
 • Αλγόριθμοι κατανεμημένων συστημάτων
 • Υπηρεσίες ιστού

Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν προγραμματιστικές εργασίες με απώτερο στόχο την εξοικείωση τους με τεχνικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.

Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-720 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας [ΥΔΚ/ΨΥ] Γ. Βασιλακόπουλος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και παραδείγματα επιτυχών εξελίξεων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, να εισαγάγει βασικές έννοιες της πληροφορικής υγείας όπως αυτές του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (electronic health record), της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, των προτύπων και κωδικοποιήσεων και να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση και τα σχέδια δράσης αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (Βασικές Έννοιες & Ορισμοί).
 • Μονάδες υγείας (Συστήματα Υγείας, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ιατρικές Διαδικασίες).
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Παραδείγματα ΠΣΥ σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Διαδίκτυο και παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Παραδείγματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Κωδικοποιήσεις (π.χ. ICD10, SNOMED, LOINC, DRGs) και Πρότυπα (π.χ. EN 129/67 HEALTH, TC251, HL7, DICOM).
 • Η χρήση της τεχνολογίας της διεισδυτικής πληροφορικής (pervasive & ubiquitous computing) στην Υγεία.
 • Μεθοδολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Ηθικά ζητήματα, ασφάλεια και προστασία πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-536 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους

ΨΣ-535 Διαδικτυακός Προγραμματισμός [ΥΔΚ/ΠΣ] -

ΨΣ-323 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS. Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα). Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική). Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης). Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων). Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS. Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας). Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS. Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).
Περισσότερα »

ΨΣ-704 Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων [Ε/ΥΥΥ] -

Στόχος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η κατανόηση βασικών εννοιών που συνιστούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management),
 • η πρακτική εξάσκηση με την σχεδίαση και υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems) και Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management Systems).

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται

 • να είναι ικανοί να κατανοούν και περιγράφουν  έννοιες που σχετίζονται με θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση και αξιοποίησή των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων  σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης,

να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά συστήματα για την Διαχείριση Γνώσεων και Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός  Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών:  Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Διεθνείς Προδιαγραφές Περιγραφής Ικανοτήτων (IMS-RDCEO, HR-XML). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers[1]  (ICT-CFT). Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ικανοτήτων Οργανισμών (Organisational Competences): το πρότυπο περιγραφής της τεχνολογικής ωριμότητας σχολικών μονάδων όπως το πρότυπο NAACE ICT-MARK[2].
Περισσότερα »

ΨΣ-721 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [Ε/ΥΥΥ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, να περιγράψει τα είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, να μελετήσει τις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, τις μεθοδολογίες ανάπτυξης και τον τρόπο διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας με άλλα συστήματα και να παρουσιάσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική – εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
 • Δεδομένα και Πληροφορίες στην Υγεία.
 • Εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και ελληνική πραγματικότητα.
 • Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Διοικητικά, Κλινικά, Νοσηλευτικά).
 • Αρχιτεκτονικές και ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
 • Προκλήσεις και προοπτικές των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
Περισσότερα »

ΨΣ-710 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Στόχος του αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων με έμφαση στις συμβουλευτικές διαδικασίες και την υποστήριξη του ατόμου για τη διαχείριση των συνθηκών του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος (φυσικού ή ψηφιακού) και την περαιτέρω διαμόρφωση της συμπεριφοράς του.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζεται το τρίπτυχο: άτομο-περιβάλλον-συμπεριφορά, με έμφαση στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε συνεχώς να ενεργοποιεί το δυναμικό του, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει σχετικά τις θεωρητικές και τις εφαρμοσμένες γνώσεις του. Σύμφωνα με αυτά το άτομο (εργαζόμενος) θα είναι σε θέση να διαμορφώνει κρίσεις για τις επιλογές και την απόδοσή του (αυτο-αξιολογήσεις), ώστε να λύνει προβλήματα στο ευρύτερο εργασιακό του περιβάλλον, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις για το πλαίσιο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η πορεία προσωπικής αναφοράς, η επαγγελματική εξέλιξη, οι απαιτήσεις επιχείρησης/οργανισμών ή των πελατών, η απόδοση.

Περισσότερα »

ΨΣ-203 Ενσωματωμένα Συστήματα [Ε/ΥΥΥ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Το μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά και σε μεθοδολογική βάση την αρχιτεκτονική και την πολυεπίπεδη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους με έμφαση στα δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αρχιτεκτονική των δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στους επεξεργαστές επικοινωνιών και τις δικτυακές συσκευές, ο μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, οι αρχές σχεδίασης συστημάτων, η μεθοδολογία προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος Linux στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των συστημάτων, η μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών συσκευών και η αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων. Η ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε επόμενο στάδιο είναι σε μεγάλο βαθμό απεξαρτημένη από τις ιδιαιτερότητες και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των συστημάτων και ανάλογη με γνώριμες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς και με την χρήση ειδικών εκδόσεων περιορισμένης λειτουργικότητας των εργαλείων ανάπτυξης.
Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται Εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης προσαρμοσμένων εικόνων συστημάτων αρχείων και λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux για την υποστήριξη δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων. Η έλευση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) απαιτεί την δημιουργία ευέλικτων και εύρωστων συστημάτων που αποτελούνται από λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τομέα και τις δυνατότητες του υλικού.

Περιεχόμενα

 • Επεξεργαστές Επικοινωνιών
  Αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών, ενσωματωμένοι δικτυακοί επεξεργαστικοί πυρήνες, δικτυακές και περιφερειακές συσκευές, χαρτογράφηση μνήμης, πόρτες Ι/Ο και προκαθορισμένες δικτυακές λειτουργίες, ελεγκτές και λειτουργία δικτυακών συσκευών (TDM, serial, ΑΤΜ, fast Ethernet, HDLC, πολλαπλών καναλιών), εξυπηρέτηση αιτήσεων διακοπής.
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων και Συστημική Σχεδίαση
  Ενδεικτικές ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων (έμφαση σε IAD), σχηματική σχεδίαση, αρθρωτή διαφοροποιήσιμη σχεδίαση.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες
  Διαμεταγλωττιστές, GNU cross-development tool chain, βασική αρχικοποίηση συστήματος (JTAG), διαμόρφωση χαρακτηριστικών bootloader, διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος, αρχιτεκτονική πυρήνα, διαμεταγλώττιση, debian packages, ενσωματωμένο σύστημα αρχείων, διαμόρφωση και ενσωμάτωση λειτουργικού συστήματος.
 • Οδηγοί Δικτυακών Συσκευών
  Αρχές σχεδίασης οδηγών δικτυακών συσκευών, συσκευές TDM, Ethernet, HDLC, multi-channel, ανάπτυξη σύνθετης δικτυακής συσκευής πρόσβασης ΑΤΜ, network API λειτουργικού συστήματος Linux.
 • Αξιολόγηση Επίδοσης Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  Μελέτη και ανάλυση επίδοσης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης, interrupt moderation.
 • Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  Δικτυακές υπηρεσίες (NAT, DHCP, routing, IP QoS, VLAN, VPN κλπ), δικτυοκεντρική διαχείριση, τηλεφωνία, Asterisk PBX, οικιακός αυτοματισμός, φωνητική επικοινωνία, βιντεοεπιτήρηση.
 • Περιορισμένα Ενσωματωμένα Συστήματα
  Αναλυτική σχεδίαση συστημάτων και συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων, ultra-low power design, αναλυτική μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών.
 • Εργαστήριο
  Στα πλαίσια του εργαστήριου, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με:

  • Τη διαμόρφωση και κτίσιμο εφαρμογών στο GNU/Linux, καθώς και με εργαλεία για την αυτοματοποίηση αυτών.
  • Τεχνικές απασφαλμάτωσης, διαχείρισης εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις που αποσκοπούν στη επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επιδόσεων και απαιτήσεων σε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.
  • Τη δομή του πυρήνα και τις τεχνικές διαμόρφωσης, κτισίματος και απασφαλμάτωσης. Αναφορά σε ιδιαίτερα χρήσιμες συνταγές διαμόρφωσης.
  • Τη δημιουργία cross-compile αλυσίδας για το διαχωρισμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής στόχου καθώς και τεχνικές επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μέσω εξομοίωσης.
  • Τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού συστήματος και της προσαρμογής αυτής.
  • Τη δομή του root συστήματος αρχείων, τη σημασία των συστημάτων αρχείων στο Linux και την κατανόηση του διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων αρχείων και ψευδο-συστημάτων αρχείων καθώς και τους διάφορους τύπους που υπάρχουν και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  • Εργαλεία για την ολοκλήρωση και παραγωγή του τελικού λειτουργικού συστήματος.
Περισσότερα »

ΨΣ-409 Κοινωνικά Δίκτυα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη των κοινωνικών δικτύων. Το μάθημα εστιάζει στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, τις πληροφοριακές τους ιδιότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής τους και της ανάδυσης κοινωικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τη διάχυση πληροφορίας, την στρατηγική αλληλεπίδραση και την συλλογική συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον ιδέες από τη Θεωρία Γράφων, την Θεωρία Παιγνίων και τα Δυναμικά Συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των συγκεκριμένων φαινομένων. Όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα που περιγράφονται εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί στο Facebook, στους αλγόριθμούς που διέπουν τη λειτουργία μηχανών αναζήτησης όπως η Google, και στην εμφάνιση και επικράτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως η Microsoft και η Apple.

Περιεχόμενα

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων
 • Στοιχεία Θεωρίας Γράφων (Ορισμοί, Μονοπάτια, Συνδεσιμότητα, Συστατικά, Αναζήτηση)
 • Κοινωνικοί Δεσμοί (Ισχυροί και Ασθενείς Δεσμοί, Τριαδική Ολοκλήρωση, Γέφυρες, Δομικά Κενά, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φαινόμενα 6-βαθμών Διαχωρισμού)
 • Θέματα Κοινωνικού Περιβάλλοντος (Ομοφιλία, Συμμετοχή σε Ομάδες, Διαχωρισμός)
 • Κοινωνική Εξισορρόπηση (Ισχυρές και Ασθενείς Μορφές Δομικής Εξισορρόπησης σε Κοινωνικά Δίκτυα)
 • Βασικές Έννοιες Θεωρίας Παιγνίων (Ορισμοί, Μέθοδοι Συλλογισμού σχετικά με τη Συμπεριφορά σε Παίγνια, Βέλτιστες Κινήσεις)
 • Η έννοια της Ισορροπίας στα Παίγνια (Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Συγχρονισμού, Πολλαπλα Σημεία Ισορροπίας)
 • Στρατηγικές Παιγνίων (Μικτές Στρατηγικές, Pareto-Βελτιστοποίηση, Κοινωνική Βελτιστοποίηση, Κυρίαρχες Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια)
 • Εξελικτικά Παίγνια (Αρμοστικότητα, Εξελικτικά ΣταθερέςΣτρατηγικές)
 • Η Δομή του Παγκόσμιου Ιστού (Ανάλυση Συνδέσμων, Αναζήτηση στον Ιστό)
 • Αλυσίδες Πληροφόρησης (Συμμόρωση με το Πλήθος,Φαινόμενα Αγέλης)
 • Φαινόμενα Δημοφιλίας (Power laws, Rich-get-richer Μοντέλα, Φαινόμενα Long Tail)
 • Διάχυση Πληροφορίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Μοντέλα Διάχυσης, Ο ρόλος των Ομάδων και των Ασθενών Δεσμών)
Περισσότερα »

ΨΣ-521 Ανάκτηση Πληροφοριών [Ε/ΣΛΔ] Διδάκτορας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων για συλλογή, ευρετηρίαση και αναζήτηση κειμένων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης συστημάτων.

Επιπρόσθετα, θα καλυφθούν πιο πρόσφατες τάσεις ανάκτησης πληροφοριών, όπως ανάκτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό, και ανάκτηση πληροφοριών από XML έγγραφα.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες
 • Κατασκευή και συμπίεση ευρετηρίων
 • Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (το boolean μοντέλο, το μοντέλο διανυσματικού χώρου, πιθανοτικά μοντέλα)
 • Υπολογισμός από σκορ και κατάταξη κειμένων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Μοντέλα γλωσσών
 • Ανάκτηση πληροφοριών από XML με βάση το περιεχόμενο
 • Βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Crawling και ευρετήρια στο διαδίκτυο
 • Αρχιτεκτονική διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης, support vector machines, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κειμένων
Περισσότερα »

ΨΣ-804 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Περιεχόμενα

Στα περιεχόμενα του μαθήματος αναλύονται οι αρχιτεκτονικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στους βασικούς αντιπροσώπους των κινητών/ασύρματων δικτύων όπως :

 • ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs),
 • δίκτυα προσωπικής περιοχής (Bluetooth),
 • συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (RFID),
 • κινητά δίκτυα δεύτερης και τρίτης γενιάς (GSM, GPRS, UMTS,),
 • ετερογενή δίκτυα τέταρτης γενιάς,
 • αυτοφυή δίκτυα (ad hoc)
 • δίκτυα αισθητήρων (sensor networks).
Περισσότερα »

ΨΣ-312 Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Περιεχόμενα

 • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
 • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
 • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
 • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
 • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
 • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
 • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x.
 • Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.
Περισσότερα »

ΨΣ-308 Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η υλοποίηση προσομοιώσεων Monte Carlo στο λογισμικό MATLAB για διάφορες ψηφιακές διαμορφώσεις και ο υπολογισμός της επίδοσής τους σε διαύλους με θόρυβο και διάλλειψη (fading). Έμφαση δίνεται στην επίδοση κωδικοποιημένης μετάδοσης πληροφορίας αλλά και σε ψηφιακά συστήματα OFDM και CDMA.

Περιεχόμενα

 • Υλοποίηση στο λογισμικό MATLAB των αλγορίθμων για τον πομπό και τον δέκτη των ψηφιακών διαμορφώσεων: M-PSK, M-QAM, FSK, MSK, GMSK, και DPSK.
 • Υλοποίηση προσομοίωσης Monte Carlo για την εύρεση του bit error rate (BER) και symbol error rate (SER) των παραπάνω ψηφιακών συστημάτων σε δίαυλο με αθροιστικό λευκό Γκαουσιανό θόρυβο (AWGN) και Rayleigh διάλειψη.
 • Μελέτη της επίδρασης των φίλτρων raised cosine στο BER των συστημάτων.
 • Υλοποίηση στο MATLAB της συνελικτικής κωδικοποίησης και Viterbi αποκωδικοποίησης και εύρεση με Monte Carlo προσομοίωση του BER για κωδικοποιημένη μετάδοση των διαφόρων ψηφιακών διαμορφώσεων.
 • Προσομοίωση συστήματος OFDM στο MATLAB.
 • Προσομοίωση συστήματος CDMA στο MATLAB και εύρεση του BER συναρτήσει του αριθμού των χρηστών που ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το δίαυλο.
Περισσότερα »

ΨΣ-730 Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας [Ε/Γενικό] Σ. Ρετάλης, Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Ορισμοί, στόχοι και δείκτες Καινοτομίας (στρατηγική, οργάνωση, προϊόντα, διαδικασίες, προώθηση)
 • Στρατηγική και τεχνικές διαχείρισης Καινοτομίας
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές διαστάσεις
 • Οικολογική καινοτομία – Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Βέλτιστες πρακτικές σε:
  • Επιχειρήσεις (Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες)
  • Τριτογενή Τομέα
  • Δημόσιο τομέα – Αύξηση αποδοτικότητας – μείωση γραφειοκρατίας
  • Ρύθμιση του χώρου – Πολεοδομικές και Χωροταξικές διαστάσεις
  • Κατασκευές – Δημόσια και Ιδιωτικά έργα
  • Ορυκτές Πρώτες Ύλες
  • Βιομηχανία
  • Τουρισμό – Γενικό και Ειδικό θεματικό
  • Πρωτογενή Τομέα
Περισσότερα »

ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Στόχος­

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη των μεθόδων εισαγωγής της πληροφορικής στην εκπαίδευση και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία τεχνικών προγραμματισμού εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα μελετώνται θέματα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες στο αντικείμενο του συναρτησιακού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τη διδασκαλία πληροφορικής σε ενήλικους (ιδιαιτερότητες και ανάγκες), την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία της πληροφορική.

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
 • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
 • Διαδικτυακές τεχνολογίες και περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
Περισσότερα »

ΨΣ-302 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ψηφιακών κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και των μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων σχεδίασης και των τεχνικών αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την ασύρματη διάδοση σε χρονικά μεταβαλλόμενο δίαυλο με την παρουσία πολυδιαδρομικών συνιστωσών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν βασικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στις τεχνικές του φυσικού στρώματος.

Περιεχόμενα

 • Εβδομάδα 1 Στοιχεία Ραδιοσυστημάτων Κινητών Επικοινωνιών
  • a. Τύποι κυψελών
  • b. Τύποι Διαύλων Επικοινωνίας
  • c. Βασικές Λειτουργίες Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 2 Πρόσβαση στο Δίαυλο
  • a. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης
  • b. Τεχνικές Τυχαίας Πρόσβασης
 • Εβδομάδα 3 Εξέλιξη Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών
  • a. Κυψελωτά Συστήματα 1ης, 2ης, και 3ης Γενιάς
  • b. Συστήματα Ασύρματης Τηλεφωνίας
  • c. Συστήματα Τηλεειδοποίησης
  • d. Συστήματα WLANs, WPANs, PMRs
 • Εβδομάδα 4 Κυψέλες και Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων
  • a. Στοιχεία από τη γεωμετρία κανονικών εξαγώνων
  • b. Σχεδίαση Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 5 Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση και Απόδοση Συστημάτων
  • a. Στοιχεία από Θεωρία Ουρών
  • b. Μοντέλο Erlang B
  • c. Μοντέλο Erlang C
  • d. Φασματικά Απόδοση Κυψελωτών Συστημάτων
 • Εβδομάδα 6 Ασύρματη Διάδοση
  • a. Πολυδιαδρομική Διάδοση
  • b. Διαλείψεις και Ολίσθηση Doppler
  • c. Απώλειες Διάδοσης
 • Εβδομάδα 7 Ασύρματη Διάδοση
  • a. Σκίαση
  • b. Καθορισμός περιοχής κάλυψης
  • c. Όρια χωρητικότητας για ραδιοδιαύλους
 • Εβδομάδα 8 Παρεμβολές
  • a. Ομοδιαυλικές Παρεμβολές και Θόρυβος (Καθορισμός ελάχιστης εκπεμπόμενης ισχύος και απόστασης επαναχρησιμοποίησης)
  • b. Παρεμβολές Γειτονικών Διαύλων
 • Εβδομάδα 9 Τεχνικές Μεταπομπής και Απόδοσης Διαύλων
  • a. Κατηγοριοποίηση τεχνικών μεταπομπής
  • b. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα τεχνικών
  • c. Σταθερή απόδοση
  • d. Δυναμική απόδοση
  • e. Ελαστική απόδοση
 • Εβδομάδα 10 Τεχνικές Βελτίωσης Φασματικής Απόδοσης
  • a. Τομεοποίηση
  • b. Διάσπαση Κυψελών
 • Εβδομάδα 11 Στοιχεία και Τεχνικές Σχεδίασης Φυσικού Στρώματος
  • a. Τεχνικές Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης
  • b. Τεχνικές Αντιμετώπισης Διαλείψεων
  • c. Τεχνικές Αντιμετώπισης Διασυμβολικής Παρεμβολής
 • Εβδομάδα 12 Τυποποιημένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
  • a. GSM (Στοιχεία & Λειτουργίες Φυσικού Στρώματος)
 • Εβδομάδα 13 Τυποποιημένα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
  • a. UMTS (Στοιχεία & Λειτουργίες Φυσικού Στρώματος)
Περισσότερα »

ΨΣ-322 Διαχείριση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Α. Γαλάνη

Στόχος

Το μάθημα έχει ως στόχο την επικέντρωση σε έννοιες και τεχνολογίες διαχείρισης, καθώς και σε μεθοδολογίες σχεδίασης δικτύων.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος αυτού είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1. Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων
  • Κατηγοριοποιήσεις δικτύων
  • Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης
 • Ενότητα 2. Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης
  • Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management
  • Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Ενότητα 3. Πρότυπο διαχείρισης Internet
  • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι
  • Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • Management Information Base (MIB)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης
 • Ενότητα 4. Περαιτέρω πρότυπα διαχείρισης
  • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI
  • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN
 • Ενότητα 5. Σχεδιασμός δικτύων
  • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης
 • Ενότητα 6. Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων
Περισσότερα »

ΨΣ-722 Τηλεϊατρική [Ε/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-920-1 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920-1 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 8oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-506 Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων [ΥΔΚ/ΔΔ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της εξόρυξης δεδομένων παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές απαιτήσεις και αναγκές για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Στα πλάισια του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση αλγορίθμων εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης εξόρυξης γνώσης/μάθησης, όπως συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση, κανόνες συσχέτισης. Επίσης γίνεται αναφορά στις κύριες τεχνικές οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων και την αξιοποίηση των λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • 1 Εισαγωγή στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων/γνώσης.
  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων. Παρουσιάση των βασικών βημάτων της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων. Απαιτήσεις και ανασκόπηση των βασικών εργασιών εξόρυξης δεδομένων
 • 2 Προ-επεξεργασία δεδομένων
  • Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων.
 • 3 Aποθήκες Δεδομένων
  • Πολυδιάστατα μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Υλοποίηση Αποθηκών Δεδομένων, OLAP Servers (ROLAP, MOLAP, HOLAP)
 • 4 Συσταδοποίηση (Clustering).
  • Μέθοδοι συσταδοποίησης. Παρουσιάση βασικών αλγορίθμων συσταδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, πυκνότητας κλπ). Εφαρμογές συσταδοποίησης.
 • 5 Κατηγοριοποίηση (Classification)
  • Bayesian classifiers, Δέντρα αποφάσεων (decision trees), νευρωνικά δίκτυα, μέθοδος κοντινότερων γειτόνων (k-NN)
 • 6 Κανόνες συσχέτισης (Association Rules) .
  • Αλγόριθμος Apriori, σύγκριση αλγορίθμων, αντιπροσωπευτικοί κανόνες συσχέτισης.
 • 7 Εκτίμηση ποιότητας μεθόδων εξόρυξης γνώσης
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων κατηγοριοποίησης, κανόνων συσχέτισης, μέθοδοι εγκυρότητας συστάδας (cluster validity)
 • 8 Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστο (ΠΙ).
  • Καλύπτονται θέματα που αφορούν σε ανάλυση υπερσυνδέσμων (Link Analysis), αναζήτηση στο ΠΙ (Web Search), αλγορίθμους κατάταξης (Page ranking algorithms)
Περισσότερα »