Μεταδιδάκτορες

 1. Παπακωνσταντίνου Δέσποινα

  Η Δέσποινα Παπακωνσταντίνου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2004) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (2010). Έχει εργαστεί στο Τμήμα αυτό ως μέλος του τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού και στην εταιρεία Siemens Enterprise ως μηχανικός δικτύων, ενώ από το 2009 είναι μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας, όπως στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών παραπεμπτικών και στην ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών στην υγεία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα υγείας, τα συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας, η διαχείριση γνώσης, η ηλεκτρονική μάθηση, ο σημασιολογικός ιστός και οι τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών. Η Δ. Παπακωνσταντίνου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βασιλακόπουλο.

 2. Πουλυμενοπούλου Μικαέλα

  Η Μικαέλα Πουλυμενοπούλου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (2006). Έχει εργαστεί ως διδάσκων Π.Δ. 407 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (200-2003) και ως διδάσκων για εργαστηριακό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006 έως σήμερα). Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας και ιδιαίτερα σε έργα που αφορούσαν στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. Έχει εργαστεί ως προϊσταμένη στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Βύρωνα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα υγείας, την τεχνολογία υπολογιστικών νεφών, την αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού, τα συστήματα ροής εργασιών, τους προσωπικούς φακέλους υγείας, την μηχανική γνώσης, τις οντολογίες, τη σημασιολογική ολοκλήρωση ιατρικής πληροφορίας και ιατρικών συστημάτων και την ασφάλεια σε πληροφοριακά συστήματα υγείας. Η Μ. Πουλυμενοπούλου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βασιλακόπουλο.

 3. Κώτης Κωνσταντίνος

  O Δρ. Κώτης Κωνσταντίνος έλαβε πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST) της Αγγλίας και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Διαχείριση Πληροφορίας (Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων ΠΔ/407 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2005-2010), και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο VTT Technical Research Centre of Finland (2011-2012) μετά από υποτροφία του ERCIM (Alain Bensoussan Fellowship Programme). Επίσης έχει εργαστεί ως δ/ντής Πληροφορικής στις διοικητικές μονάδες της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Μηχανική Γνώσης, Μηχανική Οντολογιών, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογικό Ιστό και τον Ιστό των Πραγμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, και έχει διατελέσει ο ίδιος κριτής σε πολλά αντίστοιχα. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα καθώς και σε προγράμματα ERCIM Research Exchange and ERASMUS LLP-teaching. Ο K. Κώτης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βούρο.

 4. Σαντιπαντάκης Γιώργος

  Ο Γιώργος Σαντιπαντάκης, απέκτησε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΤΕΙ Κρήτης) και στη συνέχεια Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Διαχείριση Πληροφορίας» του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Συνεργατική ανάπτυξη οντολογιών μέσω του Telex», αξιοποίησε το πλαίσιο ανάπτυξης συνεργατικών εφαρμογών «Telex» του INRIA(Paris), σε συνδυασμό με τους «κανόνες σημασιολογικής εγκυρότητας» (validity rules). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική» του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα όπως επίσης και σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το σημασιολογικό ιστό, κατανεμημένη συλλογιστική και διαχείριση πληροφορίας σε peer-to-peer δίκτυα, την αρθρωματοποίηση (modularization) οντολογιών καθώς και τη συνεργατική ανάπτυξή τους. Ο Γ. Σαντιπαντάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βούρο.

 5. Βλαχέας Παναγιώτης

  Ο Παναγιώτης Βλαχέας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Έλαβε το δίπλωμα και το διδακτορικό δίπλωμα από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου τα έτη 2003 και 2010 αντίστοιχα. Το 2004, διακρίθηκε με το βραβείο “Ericsson’s awards of excellence in Telecommunications” για την διπλωματική του εργασία. Από τον Δεκέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από τον Δεκέμβριο του 2003 μέχρι τον Νοέμβριο του 2010, συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και από τον Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι τον Ιούλιο του 2005 συνεργάστηκε με το Τμήμα Ασύρματης Πρόσβασης του ΟΤΕ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του βρίσκονται στην περιοχή των Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών και ειδικότερα στην Διαχείριση Ασύρματων Πόρων, σε Αλγορίθμους Ελέγχου Αποδοχής και Χρονοπρογραμματισμού Πακέτων, στα Γνωσιακά και Αυτόνομα Δίκτυα και στη Θεωρία και Αλγορίθμους Βελτιστοποίησης, στις οποίες περιοχές έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Ο Παναγιώτης Βλαχέας είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Ο Π. Βλαχέας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.

 6. Γαλάνη Αρίστη

  Η Αρίστη Γαλάνη έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά τα έτη 1999 και 2011 αντίστοιχα. Από το 2002 είναι μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και υποστήριξης δικτύων, και σε ομάδα προτυποποίησης της ΙΕΕΕ. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στη βελτιστοποίηση των Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Η Α. Γαλάνη συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.

 7. Κρητικού Παναγιούλα

  Η Παναγιούλα Κρητικού αποφοίτησε το 2003 από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιά, με κατεύθυνση “Ψηφιακών Συστημάτων”. Τον Ιούνιο του 2009 υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Προφίλ Χρήστη για Υπηρεσίες και Ασύρματα Δίκτυα Πέραν της Τρίτης Γενιάς”. Σήμερα, κάνει Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη θεματική περιοχή των Προηγμένων Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Δικτύου του Μέλλοντος (Future Internet). Επίσης, στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται οι περιοχές του σχεδιασμού, καθορισμού και ανάπτυξης υπηρεσιών για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση των προτιμήσεων του χρήστη και την τεχνοοικονομική ανάλυση υποδομών και υπηρεσιών. Η Π. Κρητικού συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.

 8. Τσαγκάρης Κωνσταντίνος

  Ο Δρ Κώστας Τσάγκαρης έλαβε το δίπλωμά του (το 2000) και το διδακτορικό του (το 2004) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2005, τιμήθηκε με το βραβείο “Ericssonʼs awards of excellence in Telecommunications ” για την διδακτορική του διατριβή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ειδικά στους τομείς του σχεδιασμού, της διαχείρισης και βελτιστοποίησης ασύρματων/ενσύρματων δικτύων επικοινωνιών/υπολογιστών. Από τον Ιανουάριο του 2004 εργάζεται ως ανώτερος μηχανικός-ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως και σήμερα έχει εργαστεί ως Λέκτορας βάσει ΠΔ407/80 στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου τμήματος. Σε Ευρωπαικό επίπεδο έχει εμπλακεί ενεργά σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης όπως τα “UniverSelf”, «AUTOnomic OpenFLOW (AUTOFLOW)»,“Opportunistic Networks and Cognitive Management Systems for Efficient Application Provision in the Future Internet (OneFIT)”, “End-to-End Efficiency” (E3) του πλαισίου FP7/ICT, τα “End-to- End Reconfigurability (E2R)” Φάση I και Φάση II του πλαισίου FP6/IST, το MONASIDRE του πλαισίου FP5/IST κ.ά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στο σχεδιασμό, διαχείριση και βελτιστοποίηση ασύρματων/ενσύρματων δικτύων πρόσβασης και κορμού, τα δίκτυα οριζόμενα από λογισμικό (Software Defined Networks – SDN), τα αυτο-οργανώμενα και αυτόνομα δίκτυα και την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στο σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων. Ο Δρ. Κ. Τσαγκάρης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 140 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές στις παραπάνω περιοχές. Είναι ανώτερο μέλος του IEEE, μέλος του ACM και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Ο Δρ Τσαγκάρης έχει επίσης συμμετάσχει και συνεισφέρει σε Ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς επιτροπές και ομάδες προτυποποίησης όπως οι RRS (Reconfigurable Radio Systems) και AFI (Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet) του ETSI (European Telecommunications Standards Institute ) και η ομάδα IEEE DySPAN/P1900.4της οποίας έχει διατελέσει και Τεχνικός Συντάκτης των δημοσιευμένων προδιαγραφών. Ο Κ. Τσαγκάρης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.

 9. Μαλιάτσος Κωνσταντίνος

  O Δρ. Κωνσταντίνος Μαλιάτσος έλαβε το δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2003. Το 2004 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ όπου εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης σε διάφορα προγράμματα ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το 2005 έλαβε το δίπλωμα του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τεχνοοικονομικά συστήματα» του ΕΜΠ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Τεχνικές Μετάδοσης, Ανάλυση και Σχεδίαση Γνωστικών Προσαρμοστικών Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών (Cognitive Radio)» στο ΕΜΠ. Ολοκλήρωσε τη διατριβή του το 2011. Ως νέος ερευνητής συμμετείχε τόσο σε εθνικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις COST και WUN. Σήμερα πραγματοποιεί τη μετα-διδακτορική του έρευνα πάνω σε προχωρημένα θέματα MIMO μετάδοσης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως ερευνητής σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την ευθύνη της τεχνικής διαχείρισης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ η εργασία του έχει βραβευθεί ως καλύτερη δημοσίευση (best paper award) στο διεθνές συνέδριο Wireless Vitae του Global Wireless Summit το 2013. Η επιστημονική του κατάρτιση επικεντρώνεται στον τομέα των Κινητών και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών. Μεταξύ των ερευνητικών του ενδιαφέροντών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Software Radio, Cognitive Radio και Δυναμική Χρήση Φάσματος, συστήματα MIMO (συμβατικά, beamspace, μεγάλης κλίμακας), προσαρμοστικές Διαμορφώσεις Πολλαπλών Φερόντων, θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Ανίχνευση, Εκτίμηση, Θεωρία φίλτρων), συγχρονισμός, μοντελοποίηση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Ο Κ. Μαλιάτσος συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Α. Κανάτα.

 10. Μιχαηλίδης Εμμανουήλ

  Ο Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Έλαβε το πτυχίο του (το 2004) από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (το 2006) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (το 2011) από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2012 είναι Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά από το 2007. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνικών φυσικού στρώματος για μελλοντικά ασύρματα, δορυφορικά και συνεργατικά συστήματα επικοινωνιών. Ο Δρ. Μιχαηλίδης είναι μέλος της επιτροπής εκδόσεων του διεθνούς περιοδικού INTERNATIONAL JOURNAL on ADVANCES in TELECOMMUNICATIONS, είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή προγράμματος διεθνών συνεδρίων και βραβεύτηκε με τη διάκριση καλύτερης εργασίας (best paper award) στο διεθνές συνέδριο «The Second International Conference on Advances in Satellite and Space Communications (SPACOMM) 2010”. Η ερευνητική του δραστηριότητα επιλέχθηκε ως δράση αριστείας στο έργο της Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Ε. Θ. Μιχαηλίδης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Α. Κανάτα.

 11. Αγγελινός Γεώργιος

  Ο Γιώργος Αγγελινός είναι απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με το βαθμό του Πλωτάρχη. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικής του Πολεμικού Ναυτικού (1989) με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Τηλεπικοινωνιών – ένα πεδίο στο οποίο διαθέτει εμπειρία άνω των 10 ετών. Στο χώρο της πληροφορικής εισήλθε το 1991 ως ένα από τα πέντε επιλεγμένα μέλη του πληρώματος παραλαβής φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία παρακολούθησαν σεμινάρια Ενοποιημένων Συστημάτων Επικοινωνιών (Integrated Communications Systems) σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2003 έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc) με ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (eBusiness) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Toν Ιούλιο του 2013 απέκτησε τον Διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, με τίτλο «Ανάκαμψη πληροφοριακών συστημάτων υγείας μετά από καταστροφή» υπό την επίβλεψη του Καθ. Σ. Κάτσικα. Αρκετά επιτεύγματα ή ενέργειες χαρακτηρίζουν την 28χρονη επαγγελματική του πορεία, με κυριότερα: το σχεδιασμό δικτύου υπολογιστών σε φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ του Π.Ν. (1999), την ανάλυση απαιτήσεων για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των βάσεων δεδομένων παρακολούθησης καριέρας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Ν. (2003), την ανάλυση απαιτήσεων για την ανάπτυξη intranet της Εθνοκάρτα Α.Ε. ως μέλος της τετραμελούς ομάδας ανάλυσης (2003), την αρχική εφαρμογή του συστήματος AIS ως μέλος ομάδας του ΠΝ για την επιτήρηση των εμπορικών πλοίων στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο (2007), το σχεδιασμό και συγγραφή του Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή για το σύστημα της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» του Υπ. Εσωτερικών (2008), ενώ το πιο πρόσφατο είναι μια έρευνα στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία η οποία αφορούσε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων τους καθώς και την προετοιμασία τους σχετικά με την ανάκαμψή τους από καταστροφή (2012). Το τελευταίο διάστημα ως εν ενεργεία αξιωματικός ήταν επιφορτισμένος με την επιχειρησιακή ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών που σχετίζονταν με τις διαδικασίες που κάλυπτε το σύστημα SAP R/3. Έχει τιμηθεί με μετάλλια Αρίστης Υπηρεσίας καθώς και Συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές εξωτερικού, από το Υπ. Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό. Έχει δημοσιεύσει έξι (6) εργασίες σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος από τα πρώιμα στάδια απόφασης για σχεδιασμό του έως την αντιμετώπιση κάποιου καταστροφικού γεγονότος και τη συνεχή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Τέλος, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται και η ανάκαμψη από καταστροφή για τα συστήματα που βασίζονται στο Υπολογιστικό Νέφος. Ο Γ. Αγγελινός συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Σ. Κάτσικα.

 12. Γεωργιακάκης Πέτρος

  Ο Πέτρος Γεωργιακάκης είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Aξιολόγηση Ευχρηστίας (Usability Evaluation) Διαδραστικών Συστημάτων Μάθησης Αξιοποιώντας τα Σχεδιαστικά Χνάρια (Design Patterns) που βασίζονται σε προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες. Πέραν των 20 άρθρων και μελετών του έχουν δημοσιευτεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά, βιβλία, και  πρακτικά συνεδρίων και ορισμένα εξ αυτών έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ασία. Έχει συμμετάσχει ως ανώτερος ερευνητής σε πληθώρα προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Είναι Γενικός Διευθυντής σε δυο εταιρίες που εξειδικεύονται σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, μια στον Πειραιά Αττικής, ονομαζόμενη Διαδραστικές Τεχνολογίες Μάθησης και Πολιτισμού Ε.Π.Ε. [http://www.itisart.com.gr/] και μια στη Λευκωσία, Κύπρος, ονομαζόμενη VAnnotator Ltd. [http://www.vannotator.com/]. Παράλληλα είναι υπεύθυνος σχεδιασμού διδασκαλίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στον τομέα των Φυσικομαθηματικών και Πληροφορικής. Ο Π. Γεωργιακάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Σ. Ρετάλη.
  Προσωπική ιστοσελίδα: http://cosy.ted.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=10

 13. Πετροπούλου Ουρανία

  Η Δρ. Πετροπούλου Ουρανία είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Master in Education (M.Ed) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διδάκτορας Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Από το Οκτώβριο του 2001 υπηρετεί στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από τον Νοέμβριο του 2011 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα από τον Μάρτιο του 2012 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστήριου Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού (CoSy-LLab), του Πανεπιστημίου Πειραιά και οι τομείς της επιστημονικής της εξειδίκευσης είναι: τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και τα σχεδιαστικά πρότυπα, οι τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-Learning, ο σχεδιασμός & η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού & λογισμικού, κλπ. Έχει δημοσιεύσει 15 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και 4 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή της σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης & της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η Ο. Πετροπούλου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Σ. Ρετάλη.

 14. Αθανάσης Νικόλαος

  Ο Δρ. Νικόλαος Αθανάσης είναι Πληροφορικός με γνωστικό αντικείμενο τις Τεχνολογίες Διαδικτύου και Γεω-Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος Πτυχίου Πληροφορικής από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών επίσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συμμετάσχει σε έξι (6) ερευνητικά προγράμματα ως διδακτορικός και μεταδιδακτορικός ερευνητής, ενώ η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και πρακτικά συνεδρίων. Τη χρονική περίοδο 2012-2015 συμμετείχε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ερευνητικό πρόγραμμα AEGIS, το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Web-GIS) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αποτέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κώστα Καλαμποκίδη. Έχει εργαστεί ως Διδάσκων βάσει του ΠΔ407/80 στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και εργάζεται ως Συμβασιούχος Διδάσκοντας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Γεω-Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, τις Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους και τις Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού. O N. Αθανάσης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Μ. Θεμιστοκλέους.

 15. Μαντζάνα Βασιλική

  Η Βασιλική Μαντζάνα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Έλαβε πτυχίο στα Πληροφορικά Συστήματα (2003), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Τηλεϊατρική και στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας (2004) και διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκλήρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2006) από το Brunel University (δυτικό Λονδίνο). Από τον Δεκέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 2010 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και υπεύθυνη για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων ασφαλισμένου. Από το 2006, έχει διδάξει σε ελληνικά (με βάση το Π.Δ. 407/80) και διεθνή πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Brunel University. Επίσης, από το 2005 έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε βιβλία, διεθνή περιοδικά (CAIS, IJTM, EJIS) και συνέδρια (ECIS, HICSS, AMCIS), και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανωτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του εκπαιδευτικού συγγράμματος ‘Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού, τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές και τα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Η Β. Μαντζάνα συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Μ. Θεμιστοκλέους.

 16. Βράκας Νικόλαος

  Ο Νικόλαος Βράκας έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007) και εν συνεχεία το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2009) του τμήματος των Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου, για το οποίο έλαβε και υποτροφία ως διακριθείς φοιτητής. Το 2014 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον τομέα της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια καθώς και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο. Σήμερα εργάζεται ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρία NOKIA, με ειδίκευση στις IPsec σήραγγες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την ιδιωτικότητα του πρωτόκολλου σηματοδοσίας SIP και του υποσυστήματος IMS των δικτύων LTE. Ο Ν. Βράκας συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

 17. Γενειατάκης Δημήτριος

  Ο Γενειατάκης Δημήτρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Κατέχει δίπλωμα μηχανικού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορικό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή και εθνικά έργα στον τομέα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της ασφάλειας διαδικτυακής τηλεφωνίας, ανίχνευση εισβολών, ανάλυση επιθέσεων. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανοτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου ελλάδος και ΙΕΕΕ. Ο Δ. Γενειατάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

 18. Γεωργίου Δήμητρα

  H Δρ. Δήμητρα Γεωργίου γεννήθηκε στη Λάρισα. Έλαβε το δίπλωμα της (το 2007) ως Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Λάρισας), το Μεταπτυχιακό της (το 2009) στην Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Παιδαγωγική της Επάρκεια (το 2017) από το Τμήμα Παιδαγωγικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου της Κρήτης. Το 2018 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον Τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα (με Άριστα). Έχει λάβει δύο υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (I.K.Y). Η πρώτη ήταν ως φοιτήτρια για σπουδές στην Τσεχική Δημοκρατία (Πρόγραμμα Erasmus) και η δεύτερη ως εκπαιδευτικό προσωπικό για τη συμμετοχή της στις «Καινοτόμες Μεθόδους Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την Πρακτική» (Πρόγραμμα Erasmus+) στη Λειψία της Γερμανίας. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα εντατικά προγράμματα της Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών τόσο του Πανεπιστημίου της Βιέννης (SBA Research and Vienna University of Technology) όσο και του Πανεπιστημίου της Σουηδίας (Karlstad University). Τον τελευταίο χρόνο εργάστηκε ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος με αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εργαστεί ως Εργαστηριακή Συνεργάτης σε διάφορα τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως του Τ.Ε.Ι Αθήνας και του Τ.Ε.Ι Λάρισας σε πληθώρα μαθημάτων Πληροφορικής. Παράλληλα είναι Πιστοποιημένη καθηγήτρια International Baccalaureate (IB) of Computer Science στο International School of Athens και Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Η Δρ. Δήμητρα είναι επίσης Πιστοποιημένη ISMS Auditor του ISO 27001:2013 και έχει εργαστεί και για τον ιδιωτικό τομέα, σε Διευθύνσεις Πληροφορικής, όπως της Ελληνικής Εταιρείας Χρυσού Οδηγού και της Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Εθνικό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Δίκτυο της Ελλάδας στην υλοποίηση έργων. Η Δήμητρα έχει συμμετάσχει ενεργά σε τοπικές οργανωτικές επιτροπές και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συνδιοργανωμένα από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου είναι ερευνητικό μέλος από το 2011. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν τους τομείς Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιών Συστημάτων και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα. Πιο αναλυτικά: Πολιτικές Ασφαλείας σε συστήματα Νέφους Υπολογιστών, Προστασία και Ιδιωτικό Απόρρητο, Ιδιωτικότητα των χρηστών σε συστήματα Νέφους Υπολογιστών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Πρότυπα Ασφαλείας και Ιδιωτικότητας, Συμμόρφωση χρηστών προς πολιτικές ασφάλειας σε οργανισμούς, Τεχνολογίες και Πολιτικές Προστασίας της Ιδιωτικότητας, μεθοδολογίες και πρακτικές ενημερότητας Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προστασία ευαίσθητων δεδομένων σε Νεφοϋπολογιστικά περιβάλλοντα, Ασφάλεια και Τυποποίηση κανόνων στο χώρο της Υγείας. Η Δρ. Δήμητρα Γεωργίου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

 19. Δρογκάρης Προκόπιος

  Ο Προκόπιος Δρογκάρης έχει πτυχίο Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και προστασίας της Ιδιωτικότητας. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και μελετητικά έργα στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανωτικών επιτροπών σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνέδρια. Ο Π. Δρογκάρης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

 20. Πιτροπάκης Νικόλαος

  Ο Νικόλαος Πιτροπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Το 2009 απέκτησε το πτυχίο από τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/ών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Προηγμένα Πληροφοριακά συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2015 ονομάστηκε Διδάκτορας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εντάσσονται η ασφάλεια νεφοϋπολογιστκών συστημάτων, η εκ των έσω απειλή, καθώς και η στεγανογραφία. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Ο Ν. Πιτροπάκης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

 21. Μενύχτας Ανδρέας

  Ο Δρ. Ανδρέας Μενύχτας σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το έτος 2004 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα το έτος 2009. Η διατριβή αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση αρχιτεκτονικών και μεθοδολογιών για τη διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών (QoS) σε υπηρεσιοστρεφή (Service Oriented) συστήματα και περιβάλλοντα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού και ερευνάς και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των Κατανεμημένων Συστημάτων (Distributed Systems), Εξυγχρονισμό Λογισμικού (Software Modernization), Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και eHealth όπως: CrowdHEALTH, AGILE, SAM, UNCAP, ARTIST, 4CaaST, EPIC, and IRMOS. Επιπρόσθετα διευθύνει δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων στον ακαδημαϊκό και στον ιδιωτικό τομέα. Η επιστημονική του εργασία επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), Διαχείριση Ελαστικότητας και Δεδομένων (Elasticity and Data Management), Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων, ΙοΤ και eHealth και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 70 επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε κεφάλαια βιβλίων. O Α. Μενύχτας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον αναπληρωτή καθηγητή Η. Μαγκλογιάννη.

 22. Γκότσης Αντώνης

  Ο Αντώνης Γρ. Γκότσης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Ιούλιο του 2002. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Φ. Κωνσταντίνου. Η διατριβή του αφορούσε στην μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης πόρων σε δίκτυα ραδιο-πρόσβασης πέραν της 3ης και 4ης γενιάς (LTE), υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ-2003, και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010. Κατά το ίδιο διάστημα εργάστηκε ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων σε έργα του Εργαστηρίου στα πλαίσια συνεργασίας με τη βιομηχανία. Από τον Ιανουάριο του 2012, είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συμμετείχε στο ευρωπαϊκό συνεργατικό ερευνητικό έργο “EXALTED: Expanding LTE for Devices”, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου ICT-FP7. Από τον Σεπτέμβριο του 2012, εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο εθνικό ερευνητικό έργο ART-COMP, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης μεταδιδακτόρων ερευνητών και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ. Διαθέτει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη συστημάτων κινητών επικοινωνιών πέραν της 4ης γενιάς (5G), επικεντρώνοντας στην πρόταση προηγμένων τεχνικών του φυσικού στρώματος και του στρώματος πρόσβασης στο μέσο. Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση τεχνικών βελτιστοποίησης για την αποδοτική διαχείριση της παρεμβολής σε μελλοντικά πυκνά δομημένα ραδιο-συστήματα. Ο Α. Γκότσης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.
  Προφίλ στο Google Scholar: http://scholar.google.gr/citations?user=MsMbxscAAAAJ&hl=el&oi=ao

 23. Λιούμπας Αθανάσιος

  Ο Αθανάσιος Λιούμπας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982.  Απέκτησε το δίπλωμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ το 2005, ενώ αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός του ιδίου τμήματος το 2009. Από το Σεπτέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει 22 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι κάτοχος 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 2007 έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο «IEEE International Conference on Communications (ICC)» ανάμεσα σε 850 εργασίες. Από το 2005 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 4 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά του ΙΕΕΕ, ενώ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος  διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επικοινωνίες μηχανής-προς-μηχανή (machine-to-machine communications) και ασύρματες τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς, τεχνικές εκπομπής και λήψης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αξιολόγηση της επίδοσης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε κανάλια με θόρυβο και διαλείψεις, συνεργάσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (Cooperative communications systems) και τηλεπικοινωνιακά συστήματα πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων. Ο Α. Λιούμπας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

 24. Μπίθας Πέτρος

  Ο Πέτρος Μπίθας έλαβε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2003. Από το ίδιο τμήμα έλαβε το διδακτορικό του με ειδίκευση στα «Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» το 2009. Από το 2004-2009, συμμετείχε σε έργα έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιπλέον από τον Νοέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Π. Μπίθας, συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού AEÜ International Journal of Electronics and Communications (ELSEVIER). Επιπλέον, είναι κριτής σε πολύ σημαντικού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως για παράδειγμα ~IEEE Transactions. Έχει δημοσιεύσει ή έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση 13 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 10 στα πρακτικά διεθνών συνδερίων. Τα παρόντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως στοχαστική μοντελοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών καναλιών, συνεργατικές επικοινωνίες, συστήματα πολλαπλών εξόδων και πολλαπλών εισόδων και γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών. Το Νοέμβριο του 2010 έλαβε τη διάκριση του υποδειγματικού κριτή (exemplary reviewer) από το περιοδικό IEEE Communications Letters. Ο Π. Μπίθας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

 25. Πουλάκης Μάριος

  Ο Δρ. Μάριος Ι. Πουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ειδίκευση στην κατεύθυνση Επικοινωνιών. Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη «Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επιπρόσθετα, το Μάιο του 2014 απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ. Το 2007 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ ως επιστημονικός συνεργάτης και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά ακαδημαϊκά προγράμματα καθώς και σε διάφορα αναπτυξιακά έργα ως μηχανικός έργου και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επιπλέον, έχει εκτελέσει διδακτικό έργο στη ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ καθώς και στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές των ασύρματων και δορυφορικών δικτύων, καθώς και των γνωστικών δικτύων, με έμφαση στη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού και της διαχείρισης πόρων για διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών. Ο Μ. Πουλάκης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πολύ καλές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2007 και της IEEE από το 2011. Ο Μ. Πουλάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

 26. Νταντογιάν Χριστόφορος

  Ο Χριστόφορος Νταντογιάν γεννήθηκε το 1980. Πήρε Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών το 2004 και Δίπλωμα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών» το 2006 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2009 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το CONTENT, CASCADAS, ANA, DIWAM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Διαχείριση Ρίσκου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών και Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Ο Χ. Νταντογιάν συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον αναπληρωτή καθηγητή Χ. Ξενάκη.