15 Μαρτίου 2013 – Billing Support Engineer

Εκτύπωση

Billing Support Engineer

 

Αρμοδιότητες

O κάτοχος της θέσης ειδικεύεται στα συστήματα χρέωσης και τιμολόγησης (mediation, rating & billing). Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη προς τις ομάδες της λειτουργίας (operations).
 • Διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων.
 • Έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων των συστημάτων.
 • Έλεγχο των δι-επαφών με τα υπόλοιπα συστήματα.
 • Έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων από εξωτερικούς προμηθευτές (acceptance testing).
 • Δημιουργία αναφορών (reports).
 • Παραμετροποίηση των συστημάτων.
 • Συγγραφή εγχειρίδιων (π.χ. method of procedure, troubleshooting guides).
 • Συμμετοχή στη διαδικασία προδιαγραφών αλλαγών που αφορούν σε βελτιώσεις ή επεκτάσεις της λειτουργικότητας των συστημάτων.
 • Παρακολούθηση έργων υλοποίησης των συστημάτων ευθύνης.
 • Διαχείριση εξωτερικών προμηθευτών.
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς πελάτες και συμμετοχή σε μελέτες (feasibility studies) για υλοποίηση νέων επιχειρησιακών αναγκών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Τριετής (3) εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό.
 • Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση SQL, TransactSQL ή / και PL/SQL.
 • Καλή γνώση σε scripting languages.
 • Άριστη ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε συστήματα billing (πχ Geneva,Ericsson, BRM) και CRM.
 • Εμπειρία σε έργα integration μεταξύ συστημάτων.
 • Προϋπηρεσία σε εταιρία παροχής λύσεων για τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς.
 • Εμπειρία στην τεκμηρίωση και έλεγχο λογισμικού.
 • Γνώση RDBMS (concepts, modeling, design, sizing, tuning)

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με τον κωδικό της θέσης στο: kmichopoulos(-at-)hol.net ή με Fax στο: 213 0005230.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.