ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με τη
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας

Π.Μ.Σ. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
δεν έχει ξεκινήσει. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων