- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

14 Δεκεμβρίου 2017 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ [1].