6 Δεκεμβρίου 2018 – Χορήγηση υποτροφίας δωρεάν φοίτησης στη Σχολή Hellenic Drones για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Εκτύπωση