Τσώχου Αγγελική

Εκτύπωση

Η Αγγελική Τσώχου έχει πτυχίο Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο University of Jyväskylä στη Φινλανδία. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Brunel University στην Αγγλία και ως διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συμμόρφωση χρηστών προς πολιτικές ασφάλειας σε οργανισμούς, ανάλυση επικινδυνότητας και διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογίες και πολιτικές προστασίας της ιδιωτικότητας, μεθοδολογίες και πρακτικές ενημερότητας ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, προτυποποίηση και πρότυπα ασφάλειας. Είναι συν-συγγραφέας περισσότερων από 30 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός της. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 2 επιστημονικών περιοδικών, συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος 10 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και είναι κριτής ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 25 περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και μελετητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Η Α. Τσώχου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.