- Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies) - https://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT -

13 Οκτωβρίου 2021 – Ενημέρωση στοιχείων μεταπτυχιακών φοιτητών στην πλατφόρμα eClass «Λεύκιππος»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ [1].