Διευθυντής του Π.Μ.Σ., Διδάσκοντες και Διδάσκουσες

Εκτύπωση

Στους διδάσκοντες και διδάσκουσες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies) περιλαμβάνονται διακεκριμένοι Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίων της χώρας, διδάκτορες Ερευνητές και Ερευνήτριες, καθώς και προβεβλημένα στελέχη Ανεξάρτητων Αρχών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλες και όλοι με εξαιρετικές σπουδές, προερχόμενοι από τον χώρο της Νομικής Επιστήμης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σημαντικές γνώσεις και ξεχωριστές εμπειρίες από διεθνώς προηγμένα επιστημονικά περιβάλλοντα.

Ο Στέφανος Γκρίτζαλης είναι Καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (6.2019+) και διατελεί Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and ICT)” (06.2020+). Είναι Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (12.2020+). Διετέλεσε Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2014-2018). Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2009-2012). Νωρίτερα ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2019), Πρόεδρος του Τμήματος (2005-2009), Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος (2012-2014) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2005-2009). Έχει δραστηριοποιηθεί επί 25 και πλέον χρόνια σε σειρά διεθνών και εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Horizon 2020, IST FP7/FP6/FP5, DGXIII Telematics / ETS-II / ETS-I / Telematics for Administration / Value II / Healthcare Telematics, DG XVI Feder, GSRT κ.λπ.). Έχει επιβλέψει 15 διδακτορικες διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί. Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί 11 Βιβλία, έχει επιμεληθεί τα Πρακτικά 35 και πλέον Διεθνών Συνεδρίων (IEEE, ACM, Springer κ.α.), έχει συγγράψει 36 Κεφάλαια Βιβλίων, έχει δημοσιεύσει 323 επιστημονικά άρθρα (140 άρθρα σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και 183 σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με έκδοση Πρακτικών). Διατελεί Area Editor στο κορυφαίο περιοδικό IEEE Communications Surveys and Tutorials (ImpactFactor=25.24 κατετάγη #1 περιοδικό στην Επιστήμη Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών στον κόσμο για τα έτη 2020, 2019, 2018, 2017). Είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) σε 35 περιοδικά, Κριτής (Reviewer) σε 80 διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και έχει διατελέσει Προσκεκλημένος Εκδότης (Guest Editor) 35 φορές σε Επιστημονικά Περιοδικά. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Συνεδρίου (General Chair) ή Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος (PC Chair) σε 50 διεθνή συνέδρια, Μέλος Επιτροπής Προγράμματος (PC Member) σε 600 διεθνή συνέδρια και έχουν καταγραφεί στο google scholar περισσότερες από 8.000 Αναφορές (citations) στο έργο του (h-index=50, i-10 index=152 κατά Google Scholar). Έχει οριστεί εμπειρογνώμωνας για την αξιολόγηση προτάσεων έργων και υποψηφιοτήτων από πλήθος ελληνικών και διεθνών φορέων: ERC European Research Council, The Netherlands Organisation for Scientific Research, Belgian Fund for Scientific Research, Czech Science Foundation, FFG Austrian Research Promotion Agency, ETH Zurich Research Commission, Croatian Ministry of Science and Education, Slovenian Research Agency, South Africa’s National Research Foundation, Qatar Foundation National Research Fund, Cyprus Research Promotion Foundation, The University of Nicosia Research Foundation Cyprus, Hellenic Foundation for Research and Innovation, Hellenic General Secretariat for Research and Technology, Hellenic State Scholarship Foundation, Hellenic Ministry of Economy and Development ESF Operational Programme “HR Development Education and Life Long Learning”. Έχει διατελέσει Αξιολογητής σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα, ενώ έχει οριστεί Εμπειρογνώμονας για την Ελληνική Δικαιοσύνη σε θέματα Ασφάλειας Επικοινωνιών και Προστασίας της Ιδιωτικότητας. (www.ds.unipi.gr/sgritz).

Στους διδάσκοντες και διδάσκουσες περιλαμβάνονται (αλφαβητικά):

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Νομική Πληροφορική». Από το 2015 διευθύνει το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής. Σπούδασε νομικά στη Νομική Αθηνών και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με υποτροφία του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου (Queen Mary College) με αντικείμενο την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία λήψης νομικών αποφάσεων (Τίτλος διατριβής: «Modelling the Legal Decision Process for Information Technology Applications in Law». Έχει επίσης, επαγγελματικές πιστοποιήσεις προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ανάλυσης συστημάτων. Το 1996-1997 ήταν Senior Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου όπου πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο το δίκαιο και τις νέες τεχνολογίες (Τίτλος έρευνας: «Legal Issues relating to Electronic Patient Cards». Το 1998 ήταν Senior Lecturer στο Πανεπιστήμιο Westminster. Είναι Δικηγόρος Αθηνών και ασχολείται κυρίως με τα θέματα δικαίου και νέων τεχνολογιών, μεταξύ άλλων, με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Internet, το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την πιστοποίηση συναλλαγών, την τεχνητή νοημοσύνη και το δίκαιο και την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και έχει συγγράψει σειρά βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. (http://www.law.uoa.gr/proswpiko/didaskontes-alfabhtika/giannopoylos-georgios.html).

Ο Αθανάσιος Κανάτας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Έλαβε Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, M.Sc. in Satellite Communication Engineering από το University of Surrey UK και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ. Από το 1993 ως το 1994 εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το 1995 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής έργου στην εταιρεία SPACETEC Ltd. Από το 1996 ως το 1999 εργάστηκε ως ερευνητής στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Από το 1999 ως το 2002 εργάστηκε ως Ερευνητής Δ’ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το 2000 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας OTESAT A.E. Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, το 2008 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2012 Καθηγητής του ίδιου Τμήματος. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από τον Νοέμβριο του 2013 ως τον Οκτώβριο του 2017 και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και από τον Νοέμβριο του 2013 ως τον Οκτώβριο του 2017. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2013. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 190 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ είναι συγγραφέας και/ή επιμελητής έξι βιβλίων. Έχει λάβει τέσσερα βραβεία καλύτερου άρθρου σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1993. Το 2002 έγινε Senior Member του ΙΕΕΕ, ενώ το 1999 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ελληνικού Chapter του Communications Society του ΙΕΕΕ (https://www.ds.unipi.gr/faculty/kanatas/).

O Σταύρος Κάτσιος είναι Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Αναλύσεων (GeoLab). Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1990, και του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου από το 1996, ασχολούμενος με θέματα οικονομικού εγκλήματος, εμπορικού δικαίου και ακινήτων. Η έρευνά του επικεντρώνεται στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και το Οικονομικό Έγκλημα (π.χ. διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος) καθώς και στις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως ο Τουρισμός. Έχει σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Albertus Magnus της Κολωνίας, στο Πανεπιστήμιο Georgetown, Washington DC, ΗΠΑ (υποτροφία για την παρακολούθηση μαθημάτων στο Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου Νομικής από το ΑΠΘ (1987), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ευρωπαϊκού Δικαίου από το Europa-Institut του Πανεπιστημίου του Σάαρλαντ, Γερμανία (1991) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Εμπορικό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1997). Διορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ως μέλος της Ομάδας Εργασίας «Έσοδα από Μη Φορολογικά Έσοδα-Έσοδα από Ξέπλυμα Χρήματος» για τη σύνταξη του Ελληνικού Φορολογικού Νόμου (2004). Υπήρξε μέλος της ομάδας του Προγράμματος για τη Μεταρρύθμιση των Νομικών Σπουδών στο ΑΠΘ (1998-1999). Υπηρέτησε (2011-2015) ως εκλεγμένος Αντιπρύτανης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης Ιονίου Πανεπιστημίου, ως εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΜ) και ως εκπρόσωπος της Συνδιάσκεψης των Πρυτάνεων για τη διαμόρφωση του Πλαισίου Προσόντων του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Διετέλεσε συντονιστής, στρατηγικός Σύμβουλος και συν-συγγραφέας του φακέλου υποψηφιότητας, Κέρκυρα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 (Corfu European Cultural Capital 2021) (2014-2015). Είναι ιδρυτικό μέλος και συντονιστής του Διεθνούς Ερευνητικού Κονσόρτσιουμ YELLOW TOURISM / Tourism Crime and Corruption https://yellowtourism.org (Απρίλιος 2016-σήμερα). Διορίστηκε (Αύγουστος 2017) από τον ΓΓ του Υπουργείου Οικονομικών ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας ΙΙ (WGII) της Επιτροπής Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Κινδύνων (NRΑ) από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς και ως εμπειρογνώμονας με σύμβαση από την Παγκόσμια Τράπεζα (Δεκ. 2016-Απρ. 2019). Από το 2009 είναι προσκεκλημένος ομιλητής στο ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο Οικονομικού Εγκλήματος που διεξάγεται ετησίως στο Jesus College του Πανεπιστημίου του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διδάξει για τα οικονομικά εγκλήματα / ξέπλυμα χρήματος, Αστυνομική Ακαδημία της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (1998-2005). Από το 2002 διδάσκει νομικά και οικονομικά μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και έδωσε σειρά διαλέξεων για τις πολιτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στην Αθήνα (2010). Από το 2004 είναι ακαδημαϊκό μέλος της «Ένωσης Πιστοποιημένων Ειδικών κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» (ACAMS). Είναι συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων και διευθυντής της σειράς εκδόσεων «Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση» και «Η βιβλιοθήκη Geolab» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Ελλάδα) (http://dflti.ionio.gr/el/user/22)

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής έλαβε δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» το 2004 από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ το 2007 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων (π.χ. BigDataStack, CrowdHEALTH, MATILDA, 5GTANGO, CYBELE, ORBIT, VISION Cloud, IRMOS, 4CaaSt) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών και τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα διαδικτύου οντοτήτων – συντονίζοντας σχετικά ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και υπάρξει επικεφαλής διάφορων ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων (όπως Future Internet Architecture Board, και Cloud QoS&SLAs) (https://www.ds.unipi.gr/faculty/dimos/).

O Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Salford UK, M.Sc. σε Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου από το Imperial College και Ph.D. από το University of London, Queen Mary and Westfield College. Την περίοδο 1998-2009 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από τον Ιούνιο 2009 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (από το 2017 ως Καθηγητής). Από το 2015 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων (Secure Systems Laboratory). Από το 2016 είναι Tακτικό Mέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο διάστημα 2012-2015 διατέλεσε Tακτικό Mέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Τα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα του συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Είναι συγγραφέας περισσότερων των 120 ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός του. Επίσης συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος (Program Committee) σε περισσότερα από 200 διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ σε 15 από αυτά είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και κριτής ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 35 διεθνή επιστημονικά περιοδικά Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, μελετητικών και αναπτυξιακών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη (https://www.ds.unipi.gr/faculty/clam/).

Ο Δημήτρης Λουκάς έχει εκτενή εμπειρία στους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και ρυθμιστικού δικαίου, καθώς και σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης εν γένει. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης (Columbia University School of Law), με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και στο δίκαιο ανταγωνισμού. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος (2012-2017) και Εισηγητής-Μέλος (2009-2012) της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.). Πριν από τη θητεία του στην Ε.Α, εργάσθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και προηγουμένως ως δικηγόρος-συνεργάτης στα δικηγορικά γραφεία Slaughter and May (Λονδίνο, Βρυξέλλες) και Davis Polk & Wardwell (Νέα Υόρκη), όπου χειρίστηκε ευρύ φάσμα υποθέσεων ευρωπαϊκού δικαίου, αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ελέγχου συγχωνεύσεων και εξαγορών και ρυθμιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων, ενώπιον των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αρχών ανταγωνισμού, αλλά και ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (ΓενΔΕΕ & ΔΕΕ). Είναι δικηγόρος Αθηνών (2000) και Νέας Υόρκης (2002) και τώρα εργάζεται ως εταίρος στη δικηγορική εταιρία Potamitis Vekris στην Αθήνα. Έχει διαπραγματευτεί εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας τη νέα Οδηγία για τις Αστικές Αποζημιώσεις για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού και έχει διατελέσει μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και μέλος της εσωτερικής ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κανονισμού Ομαδικής Απαλλαγής για τις Κάθετες Συμφωνίες, ενώ έχει εκπροσωπήσει τις ελληνικές αρχές και σε πολλαπλές συνεδριάσεις επιτροπών του ΟΟΣΑ, του European Competition Network και του International Competition Network. Διδάσκει δίκαιο ανταγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστών και σε μεταπτυχιακά προγράμματα νομικών και οικονομικών σχολών. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Η Δρ. Μαρίνα Μαρκέλλου είναι Δικηγόρος εξειδικευμένη στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έχει εργασθεί στη Γαλλία και στην Ελλάδα σε θέσεις ευθύνης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου διανοητικής  ιδιοκτησίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, των τηλεπικοινωνιών, της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Αφού ολοκλήρωσε σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε MASTER 2 Spécialité Créations Immatérielles, στο Université Montpellier I, France, σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συνέχισε στο ίδιο πανεπιστήμιο με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: “The Copyright Contracts under French, German and Greek law”, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Ακολούθως εκπόνησε μεταδιδακτορική διατριβή στο Law Department, Universite de Poitiers, France σχετικά με την καλλιτεχνική οικειοποίηση. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει διατελέσει ή διατελεί διδάσκουσα σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκοντας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς και το δίκαιο των επιχειρήσεων. Από το 2017 είναι ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και από το 2019 είναι ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας όπου συμμετέχει ως εμπειρογνώμων για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020. Είναι μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μέλος του CECOJI-CNRS Γαλλίας και συμμετέχει σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Η Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. Είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διδάσκει Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δίκαιο της Πληροφορίας/Διαδικτύου στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ διατελεί Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Διετέλεσε μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1999-2003) και από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία Δεδομένων (DAPIX Working Party on Information Exchange and Data Protection). Έχει διατελέσει μέλος/πρόεδρος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ασφάλεια υποδομών και δικτύων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια στο Δημόσιο Τομέα κ.α. Από τον Ιούνιο 2016 μέχρι το 2018 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την Οδηγία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/680/ΕΕ). Ασκεί συμβουλευτική δικηγορία και έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Έχει γράψει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά (www.icsd.aegean.gr/L.Mitrou).

Ο Καθηγητής Χρήστος Ξενάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική και απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2004 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διάστημα 1998–2001 εργάστηκε ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από το 1996 έως 2007 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2007 ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου σήμερα είναι Καθηγητής, μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων». Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά (ACTS, ESPRIT, IST, AAL, DGHOME, Marie Curie, Horizon2020) και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι ο συντονιστής των έργων CUREX, SealedGRID, INCOGNITO και SECONDO που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η2020), ενώ διατέλεσε συντονιστής του προγράμματος ReCRED (Η2020) και είχε την επιστημονική/τεχνική διεύθυνση του προγράμματος UINFC2 που χρηματοδοτήθηκε από την DGHOME/ISEC. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνοασφάλειας (European Cyber Security Challenge) και αρχηγός της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας. Επίσης, είναι μέλος των συντακτικών ομάδων των επιστημονικών περιοδικών Computers & Security και Computer Communications που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier, καθώς και του περιοδικού IET Information Security που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Τέλος, έχει συνυπογράψει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια συλλογικών τόμων και συνέδρια (https://www.ds.unipi.gr/faculty/xenakis/).

Η Δρ. Αικατερίνα Παπανικολάου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές D.E.A. de droit public interne στο Πανεπιστήμιο Panthéon – Assas, Paris II (Sorbonne) και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas, Paris II (Sorbonne). Είναι μέλος της Ολομέλειας στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Διατελεί ή έχει διατελέσει Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα Δημοσίου Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημόσιας Διοίκησης, Ατομικών Δικαιωμάτων, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διετέλεσε Ειδική Επιστημονική Νομική Συνεργάτις στον Συνήγορο του Πολίτη, Επιστημονική Νομική Συνεργάτις στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Νομική Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ήταν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Έχει διατελέσει μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει συγγράψει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά.

Η Ελένη Ρεθυμιωτάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής από το 2017, ενώ διατελούσε Μέλος της Επιτροπής από το 2015. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές D.E.A. και ακολούθως ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Panthéon – Assas, Paris II (Sorbonne). Η διατριβή της είχε θέμα: «Από την ιατρική δεοντολογία στη βιοηθική. Μια μελέτη της Κοινωνιολογίας του δικαίου». Διατελεί Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2019  ορίστηκε Πρόεδρος του νεο-ιδρυθέντος Τμήματος της Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (http://www.law.uoa.gr/proswpiko/didaskontes-alfabhtika/re8ymiwtakh-elenh.html).