Στοιχεία Επικοινωνίας

Εκτύπωση

Κατάθεση(*) ή Ταχυδρομική Αποστολή Αιτήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση: Οδός Οδ. Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), ΤΚ 18532 Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00–16:00)
(*) Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησής σας θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε προηγουμένως με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στο τηλέφωνο (210.414.2757)
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τηλέφωνο: 210.414.2757
Web: http://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT
Email: MSc_Law_ICT(-at-)unipi(-dot-)gr
Facebook: https://www.facebook.com/UnipiMScLawICT
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/UnipiMScLawICT
Twitter: https://twitter.com/UnipiMScLawICT