Ενέργεια και Ψηφιοποίηση – Ευρωπαϊκές κι εθνικές προτεραιότητες
(Energy and Digitilization – European and National priorities)

Εκτύπωση

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το μάθημα παρουσιάζει το σύνολο των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών κι εθνικών πρωτοβουλιών, προκειμένου ταυτόχρονα να ικανοποιούνται τόσο οι διαρκώς αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες σε ενεργειακά αγαθά (με την ανθρωπότητα να αναμένεται να αυξηθεί πληθυσμιακά κατά 25-30% μέχρι το 2050), όσο και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η αξιοποίηση των εξελίξεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, σε όλους τους ενεργειακούς τομείς, από την παρακολούθηση και προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, μέχρι τη διαμόρφωση ανανεώσιμων συστημάτων αποκεντρωμένης παραγωγής πράσινης ενέργειας, με αξιοποίηση έξυπνων δικτύων και τεχνολογιών μείωσης κατανάλωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες, θα μπορούν:

 1. Να αναλύουν κι ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συστημάτων και πολιτικών παραγωγής, διανομής κι εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και την Κλιματική Κρίση σε επίπεδο διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό
 2. Να αναγνωρίσουν και εφαρμόσουν τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών, στη μετεξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων και τις νέες συνιστώσες σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ενεργειακής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας, ρύθμισης των ζητημάτων οργάνωσης του χώρου, δόμησης κτιρίων
 3. Να αναλύσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής στρατηγικών και τακτικών, με στόχο τη διασφάλιση διαχρονικής ενεργειακής επάρκειας, δίκαιης μετάβασης σε απανθρακοποιημένα κοινωνικοοικονομικά οργανωσιακά μοντέλα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Περιεχόμενα

 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός – Το νέο ψηφιακό αποκεντρωμένο μοντέλο
 • Έξυπνη Ενέργεια (Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Τεχνολογίες, εφαρμογές
 • Εναλλακτικά Καύσιμα – Υδρογόνο
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 • Το Έξυπνο – Πράσινο Κτίριο
 • Αποθήκευση Ενέργειας – Ψηφιακά Συστήματα – Μπαταρίες – Αντλησιοταμίευση
 • Ηλεκτροκίνηση – Εφαρμογές – Αυτόματη Πλοήγηση/Οδήγηση
 • Αλγόριθμοι αυτόματης πλοήγησης – Ζητήματα Ηθικής
 • Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενεργειακών Βιομηχανιών
 • Κυβερνοασφάλεια κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών