Στοιχεία Επικοινωνίας

Εκτύπωση

Κατάθεση(*) ή Ταχυδρομική Αποστολή Αιτήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση: Οδός Οδ. Ανδρούτσου 150 (3ος όροφος, γραφείο 306), ΤΚ 18532 Πειραιάς (Δευ-Τετ-Παρ 10:00–13:00)
(*) Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησής σας θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε προηγουμένως με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στο τηλέφωνο (210.414.2772)
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τηλέφωνο: 210.414.2772
Web: http://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT
Email: maniatis(-at-)unipi(-dot-)gr, MSc_Climate_ICT(-at-)unipi(-dot-)gr
Facebook: https://www.facebook.com/Unipi-MSc-Climate-ICT-105824034528565
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/unipimscclimateict/
Twitter: https://twitter.com/UnipiMScClimate