Prosklisi_ekdilwsis_endiaferontos_phd_postdoc_ioulios_2019