Επίκουρη Καθηγήτρια Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη

 • Ονοματεπώνυμο Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη
 • Τίτλος Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Γραφείο -
 • Τηλέφωνο -
 • eMail veras(-at-)unipi(-dot-)gr

H Βέρα – Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Δικτυακών Υπηρεσιών». Η Δρ. Σταυρουλάκη έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000, και Διδακτορικό Δίπλωμα, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2004. Έχει 10 χρόνια εμπειρίας σε ευρωπαϊκά και εθνικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Σε διεθνές επίπεδο έχει συμμετάσχει ενεργά σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, των πλαισίων FP7/ICT, FP6/IST και FP5/IST. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κας Σταυρουλάκη εστιάζονται κυρίως στις ακόλουθες περιοχές: υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπηρεσιοστραφείς αρχιτεκτονικές, σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων για τη διαχείριση υπηρεσιών σε ευφυές περιβάλλον, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών για ετερογενή ασύρματα δίκτυα, λειτουργίες διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακά (cognitive) τερματικά που λειτουργούν σε περιβάλλον με ετερογενείς ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης (B3G). Οι τρέχουσες ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται σε Προγράμματα που εντάσσονται στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο 7ου προγράμματος πλαισίου (7th Framework Programme) για την έρευνα και την ανάπτυξη. Συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα FP7/ICT OneFIT (Opportunistic networks and Cognitive Management Systems for Efficient Application Provision in the Future InterneT), UniverSelf και Network of Excellence ACROPOLIS (Advanced coexistence technologies for Radio Optimisation in Licenced and Unlicensed Spectrum). Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • A. Bantouna, V. Stavroulaki, Y. Kritikou, K. Tsagkaris, P. Demestichas, K.Moessner, «Learning Mechanisms For Cognitive Systems», submitted for publication to EURASIP special issue on «Ten Years of Cognitive Radio: State of the Art and Perrspectives», May 2011.
 • V. Stavroulaki, K. Tsagkaris, M. Logothetis, A. Georgakopoulos, P. Demestichas, J. Gebert, M. Filo, «Operator governed opportunistic networks: An approach for exploiting cognitive radio networking technologies in the Future Internet», submitted for publication to the IEEE Vehicular Technology Magazine, May 2011.
 • V. Stavroulaki, K. Tsagkaris, P. Demestichas, J. Gebert, M. Mueck, A. Schmidt, R. Ferrus, O. Sallent, M. Filo, C. Mouton and L. Rakotoharison, «Cognitive Control Channels: Requirements and Implementation Options», submitted for publication to the IEEE Communications Magazine, Network & Service Management Series, March 2011.
 • Gianmarco Baldini, Rao Venkatesha Prasad, Abdur Rahim Biswas, Klaus Moessner, Matti Etelapera, Juha Pekka Soininen,  Nechifor Septimiu-Cosmin, Vera Stavroulaki, Panagiotis Vlacheas, «COGMAN: A cognitive management framework to support exploitation of the Future Internet», submitted for publication to the IEEE Network Magazine: Special Issue on Managing an Autonomic Future Internet, March 2011.
 • Y. Kritikou, V. Stavroulaki, M. Paradia, P. Demestichas, «User-oriented web-based learning management systems for enhanced vocabulary teaching», Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 9, World Conference on Learning, Teaching and Administration Papers, 2010, Pages 473-479.
 • V. Stavroulaki, D. Petromanolakis, P. Demestichas, «Utility-Aware Cognitive Network Selections in Wireless Infrastructures», Wireless Personal Communications, pp. 1-30, August 2010.
 • P. Demestichas, A. Katidiotis, V. Stavroulaki, D. Petromanolakis, «Management system for terminals in the wireless B3G world», Wireless Personal Communications journal, Vol.53, No.1, pp.81-109, March 2010.
 • P. Demestichas, D. Petromanolakis, V. Stavroulaki, “Knowledge-based network selections in the wireless B3G world”, submitted for publication in the Computer Communications journal.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • J. Gebert, A. Georgakopoulos, V. Stavroulaki, K. Tsagkaris, R. Ferrus, P. Demestichas, «Cognitive Control Channels for the Cooperation of Opportunistic and Composite Wireless Networks», accepted to 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011), Barcelona, Spain, August 29-September 2, 2011.
 • A. Georgakopoulos, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, P. Demestichas, «Specification and assessment of a fitness function for the creation of opportunistic networks», In Proc. Future Networks and Mobile Summit 2011, Warsaw, Poland, June 2011.
 • A. Georgakopoulos, V. Stavroulaki, J. Gebert, O. Moreno, O. Sallent, M. Matinmikko, M. Filo, D. Boskovic, M. Tosic, M. Mueck, C. Mouton, P. Demestichas, «Opportunistic Networks for efficient application provisioning in the Future Internet: Business Scenarios and Technical Challenges», In Proc. Future Networks and Mobile Summit 2011, Warsaw, Poland, June 2011.
 • A. Georgakopoulos, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, P. Demestichas, J. Gebert, K. Moessner, O. Sallent, M. Filo, «Opportunistic Networks and Cognitive Management Systems for Efficient Application Provisioning in the Future Internet: An Overview», In Proc. 6th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CrownCom), Osaka, Japan, June 1-3, 2011.
 • A. Georgakopoulos, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, P. Demestichas, «Opportunistic Network Creation for Efficient Application Provisioning in the Wireless Future Internet», In Proc. 26th Wireless World Research Forum, Doha, Qatar, April 11-13, 2011.
 • V. Stavroulaki, N. Koutsouris, K. Tsagkaris, P. Demestichas, «A platform for the integration and management of cognitive systems in future networks», In Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2010), Miami, USA, December 2010.
 • P. Demestichas, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, Y. Kritikou, A. Georgakopoulos, «Technical Challenges for Merging Opportunistic Networks with Respective Cognitive Management Systems in the Future Internet», in Proc. IEEE 21st International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE-PIMRC), Istanbul, Turkey, September 26-29, 2010.
 • A. Georgakopoulos, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, P. Demestichas, «Requirements on the information flow for intersystem coexistence and cooperation in the emerging cognitive wireless world», in Proc. 5th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CrownCom), Cannes, France, June 9-11, 2010.
 • V. Stavroulaki, N. Koutsouris, K. Tsagkaris, P. Demestichas, «Virtualisation platform for the introduction of cognitive systems in the Future Internet», In Proc. Future Networks and Mobile Summit 2010, Florence, Italy, June 2010.


III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • A. Georgakopoulos, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, P. Demestichas, «Efficient opportunistic network creation in the context of Future Internet», Future Internet: Achievements and Technological Promises, pp.293-306, Springer Verlag, May 2011.