Μεταδιδακτορική Έρευνα

Εκτύπωση

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από διδάκτορες ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του Τμήματος αποτελεί για το Τμήμα, και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή συλλογικής αριστείας, επιστημονικής συνεργασίας υψηλού επιπέδου και διεθνούς διάκρισης. Με αυτούς τους τρόπους, η μεταδιδακτορική έρευνα συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας στο Τμήμα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέα και δυναμικά ερευνητικά πεδία προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Σήμερα (Μάρτιος 2017), μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων συνεργάζονται με τους ακόλουθους μεταδιδάκτορες.

Παπακωνσταντίνου Δέσποινα
Πουλυμενοπούλου Μικαέλα
Κώτης Κωνσταντίνος
Σαντιπαντάκης Γιώργος
Βλαχέας Παναγιώτης
Γαλάνη Αρίστη
Κρητικού Παναγιούλα
Τσαγκάρης Κωνσταντίνος
Μαλιάτσος Κωνσταντίνος
Μαράντης Λεωνίδας
Μιχαηλίδης Εμμανουήλ
Αγγελινός Γεώργιος
Γεωργιακάκης Πέτρος
Πετροπούλου Ουρανία
Αθανάσης Νικόλαος
Μαντζάνα Βασιλική
Βράκας Νικόλαος
Γενειατάκης Δημήτριος
Δρόγκαρης Προκόπιος
Πιτροπάκης Νικόλαος
Τσώχου Αγγελική
Γκότσης Αντώνης
Λιούμπας Αθανάσιος
Μπίθας Πέτρος
Πουλάκης Μάριος
Λουκάς Νικόλαος
Νταντογιάν Χριστόφορος
Κομνάκος Δημήτριος